Domstarpības
Drukāt

Ievieš vadlīnijas vecāka saskarsmes īstenošanai Rīgas bāriņtiesā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa izstrādājusi un ievieš vadlīnijas par bāriņtiesas darbinieka kā saskarsmes personas un vecāku tiesībām un pienākumiem ar tiesas nolēmumu noteiktas saskarsmes laikā.

Vadlīnijas izstrādātas, lai vienotu Rīgas bāriņtiesas darbinieku un vecāku izpratni par saskarsmes būtību, norisi un atbilstību bērna interesēm, ja tā tiek organizēta bāriņtiesā un bāriņtiesas darbinieka kā saskarsmes personas klātbūtnē. Līdzšinējā pieredze liecina, ka vecākiem ir atšķirīga izpratne gan par savu rīcību, gan saskarsmes personas lomu saskarsmes laikā, un vadlīnijas radīs skaidru priekšstatu par saskarsmes procesa pamatnoteikumiem Rīgas bāriņtiesā. Pašlaik Latvijā nepastāv vienots standarts saskarsmes organizēšanai bāriņtiesās.

Vadlīnijās ietverti saskarsmes personas un vecāku tiesības un pienākumi, gan arī pārskats par saskarsmes nodrošināšanu, lai fiksētu datumu, ieradušās personas un galvenos notikumus, piemēram, vai vecāks veicina, vai varbūt traucē saskarsmi, ir sagatavojis un iedrošina bērnu saskarsmei, rīkojas bērna vai pretēji bērna interesēm. Par vadlīnijām Rīgas bāriņtiesa informēs vecākus pirms tiesas nolēmuma izpildes par vecāka saskarsmes īstenošanu bāriņtiesā, un tas notiks bāriņtiesas darbinieka – saskarsmes personas klātbūtnē, kā arī nepieciešamības gadījumā bāriņtiesa informēs vecākus par ierašanās bāriņtiesā un kārtību, ja tā atsevišķi nebūs noteikta tiesas nolēmumā.

Par saskarsmes tiesībām un to īstenošanu tiek runāts gadījumos, kad vecāki šķiras un nevar atrisināt domstarpības par aizgādības jautājumiem un turpmāko saskarsmi ar bērnu. Atbilstoši normatīvajiem aktiem katram vecākam ir pienākums un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu arī tad, ja bērns nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem, bet bērnam tās ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar jebkuru no vecākiem. Ja domstarpības vecākiem neizdodas atrisināt citādi, galējais līdzeklis ir vēršanās tiesā, kurā ar tiesas nolēmumu tiks noteikta turpmākā vecāku saskarsmes kārtība ar bērnu, un par saskarsmes vietu un personu tiesa var noteikt bāriņtiesu.

Foto: freepik.com/freepik

Mūsu sadarbības partneri