🔴 No 2021.gada 21.oktobra Rīgas bāriņtiesa lielāko daļu pakalpojumu sniedz attālināti un apmeklētāju pieņemšana klātienē ir ierobežota.

✔️Klātienē tikai ar iepriekšēju pierakstu (ar vai bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta apmeklētājam) notiek psihologu konsultācijas, saskarsmes pakalpojuma nodrošināšana tikai ar tiesas spriedumā norādītajām personām, kā arī adopcijas lietu izskatīšana ar procesa dalībnieku klātbūtni, ievērojot visus noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus (t.sk., no 25.01.2022. tikai ar medicīniskajām sejas maskām vai respiratoru bez vārsta ar drošības pakāpi  FFP2 - FFP3 vai KN95, bet 7-12 gadus veci bērni - arī ar auduma sejas maskām). Iepriekš pierakstoties, klātienē tiek izsniegtas apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai, ja apmeklētājam ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts (citos gadījumos apliecības nosūtīs pa pastu). Šos pakalpojumus nodrošina Rīgas bāriņtiesas darbinieki ar sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem.

Apdraudējuma gadījumos nodrošinām iespēju ierasties un uzturēties Rīgas bāriņtiesā bērniem un aizgādībā esošām personām, ievērojot ārkārtējās situācijas laikā noteiktās epidemioloģiskās prasības.

📑 Visu kategoriju lietas Rīgas bāriņtiesas sēdēs tiek izskatītas bez procesa dalībnieku klātbūtnes, izņemot adopcijas lietās. Adopcijas lietas Rīgas bāriņtiesa izskata ar lietas dalībnieku klātbūtni vai izņēmuma gadījumos, nodrošinot lietas dalībniekiem iespēju piedalīties bāriņtiesas sēdē attālināti. Lietas dalībnieku iepazīšanās ar lietas materiāliem pamatā tiek nodrošināta attālināti.

 

Administrācija

Bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs 67037708
Priekšsēdētāja palīdze Iveta Gorbunova 67037723
Priekšsēdētāja vietniece Inese Ērgle 67037703

 

Adopcijas lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Andra Paegle 67037705
Nodaļas vadītāja palīdze Brenda Keitija Neimane 67037756
Bāriņtiesas locekle Ingrīda Meldere 67037722
Bāriņtiesas locekle Inguna Kampare 67037724
Bāriņtiesas locekle Dace Kārkliņa 67037707

 

Ārpusģimenes aprūpes lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Sandra Fedotova 67037745
Nodaļas vadītājas palīdze Agrita Gulbe 67105566
Bāriņtiesas locekļa palīdze Dace Gurdziela 67105432
Bāriņtiesas locekle Guna Kalniņa 67105295
Bāriņtiesas locekle Līga Elizabete Balode 67037720
Bāriņtiesas locekle Inta Leite 67105431
Bāriņtiesas locekļa palīdze Agnese Barkovska 67105737
Bāriņtiesas locekle Elīna Bērziņa 67037717
Bāriņtiesas locekļa palīdze Aiga Mūrniece 67037721

 

Aizbildnības lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Jana Gūtmane 67105600
Nodaļas vadītājas palīdze Inga Zūle 67105603
Bāriņtiesas locekle Astra Strazdiņa 67105598
Bāriņtiesas locekle Evita Kazuša 67105602
Bāriņtiesas locekle Līga Matīsiņa 67105636
Bāriņtiesas locekļa palīdze Aiva Čama 67105609
Bāriņtiesas locekļa palīdze Elīna Lapsa 67105601
Bāriņtiesas locekle Līga Bērziņa 67105604
Bāriņtiesas locekle Mārīte Ikauniece 67105659
Bāriņtiesas locekle Linda Spilva 67105612
Bāriņtiesas locekle Evija Strazdiņa 67105616

 

Centra, Ziemeļu un Vidzemes priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Evija Igaune 67037711
Nodaļas vadītājas palīdze Laura Petrovica 67037748
Nodaļas vadītājas palīdze Dace Zilvere 67026093
Bāriņtiesas locekle Jeļena Treine 67037727
Bāriņtiesas locekle Sandra Lejniece 67037489
Bāriņtiesas locekle Karīna Bojāre 67037728
Bāriņtiesas locekle Renāte Priedkalne 67181471
Bāriņtiesas locekle Irina Feodorova 67037487
Bāriņtiesas locekle Aija Straupniece 67037701
Bāriņtiesas locekle Mārīte Girne 67037342

 

Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Arta Paegle 67037729
Nodaļas vadītājas palīdze Dina Kupča 67181163
Bāriņtiesas locekle Alla Potjomkina 67037496
Bāriņtiesas locekle Anita Siljāne 67181165
Bāriņtiesas locekle Sanita Vārpa 67105879
Bāriņtiesas locekle Irina Smirnova 67037736
Bāriņtiesas locekle Sanita Semjonova 67037492
Bāriņtiesas locekle Dace Kupča 67037741
Bāriņtiesas locekle Elena Lodočkina-Buka 67037734
Bāriņtiesas locekle Mārita Jakuša 67037718

 

Latgales priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Renāte Priedkalne 67181645
Nodaļas vadītājas palīdze Ingrīda Majevska 67037733
Bāriņtiesas locekle Līga Upmane 67037739
Bāriņtiesas locekle Maija Bērziņa 67037494
Bāriņtiesas locekle Viktorija Petrova 67037732
Bāriņtiesas locekle Aļona Mālniece - Līvena 67037742
Bāriņtiesas locekļa palīdze Kristīne Garane 67037744
Bāriņtiesas locekle Līga Pole 67037493
Bāriņtiesas locekle Santa Mālberga 67037710
Bāriņtiesas locekle Ellina Mansurova 67037744

 

 

Ģimenes domstarpību lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Iveta Lielmane 67037706
Nodaļas vadītājas palīdze Elīna Krācēja 67181166
Nodaļas vadītājas palīdze Krista Madara Kauliņa

67037393

Bāriņtiesas locekļa palīdze Linda Kauliņa 67037495
Bāriņtiesas locekle Zane Zālīte 67037491
Bāriņtiesas locekle Evija Klaiše 67037498
Bāriņtiesas locekle Jana Eriksone 67037482
Bāriņtiesas locekle Inguna Urtāne 67181164

 

Mantisko un aizgādnības lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Ilze Šķiņķe 67037704
Nodaļas vadītājas palīdze Sanita Brigmane 67037716
Nodaļas vadītājas palīdze Dārta Spuldzeniece 67037485
Bāriņtiesas locekle Diāna Dābola 67105294
Bāriņtiesas locekle Ilona Pukjāne 67037730
Bāriņtiesas locekle Jeļena Stupaka 67026398
Bāriņtiesas locekļa palīdze Sallija Dudzinska 67037719
Bāriņtiesas locekļa palīdze Agnija Bernāne 67105535
Bāriņtiesas locekle Skaidrīte Saule 67037486
Bāriņtiesas locekļa palīdze Monta Krūmiņa 67037715
Bāriņtiesas locekle Iveta Dominika Blagaja 67037488
Bāriņtiesas locekļa palīdze Sandra Mihaiļenko 67037743
Bāriņtiesas locekļa palīdze Dace Denafa 67105298
Bāriņtiesas locekle Aiga Birnika 67037737

 

 

Juridiskā nodaļa

Nodaļas vadītāja Marija Ļeonova 67037758
Nodaļas vadītājas palīdze
(apliecību speciāliste)
Kristīne Petrova 67037763
Personāla galvenā inspektore Ingrīda Zariņa 67037754
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Subbota 67105635

 

Nodrošinājuma nodaļa

Nodaļas vadītāja Laimdota Legzdiņa 67037481
Nodaļas vadītājas palīdze Dace Pokšāne 67037765
Nodaļas vadītājas palīdze Diāna Kauce 67037753
Nodaļas vadītājas palīdze Daniela Eleonora Skrastiņa 67037425
Galvenā speciāliste (informācija) Anita Bērziņa 67037746

 

Mūsu sadarbības partneri