Zemsliekšņa iepirkumi

Publikācijas datums 03.05.2022.
Pasūtījuma identifikācijas nr. RBT ZS 2022/3
Līguma priekšmets

Gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošana

CPV kodi: 42500000-1; 45000000-7

Tehniskā specifikācija - piedāvājums

Kontaktpersona un tālrunis Nodrošinājuma nodaļas vadītāja Laimdota Legzdiņa, t.67037481; 29175767
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un nosacījumi 16.05.2022. līdz plkst.17.00 ar drošu elektronisku parakstu parakstīti vai pašrocīgi parakstīti un skenēti piedāvājumi jāiesniedz, nosūtot uz e-pastu: laimdota.legzdina@riga.lv
Līguma piešķiršanas kritērijs Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Iepazīšanās ar izpildes vietu Pasūtītāja darba laikā, iepriekš saskaņojot ar kontaktpersonu ierašanās laiku
Lēmuma pieņemšanas datums Pārtraukts
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR bez PVN -

 

Mūsu sadarbības partneri