Rezultāti

  • Zemsliekšņa iepirkums Nr. RBT ZS 2022/4  „Teritorijas uzkopšanas pakalpojums”

Izvēlētā pretendenta nosaukums: AS "FERRUS"

Piedāvātā cena (bez PVN): EUR 658.80

Pamatojums: zemākā cena

Lēmuma pieņemšanas datums: 2022.gada 18.oktobrī

 

  • Zemsliekšņa iepirkums Nr. RBT ZS 2022/3  „Gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošana”

Izvēlētā pretendenta nosaukums: SIA "SK7"

Piedāvātā cena (bez PVN): EUR 6230.22

Pamatojums: zemākā cena

Lēmuma pieņemšanas datums: 2022.gada 29.jūnijā

 

 

Iepirkumu plāns 2022.gadam

 

 

Mūsu sadarbības partneri