Kā nosūtīt iesniegumu Rīgas bāriņtiesai

Iesniegumu iesniegšana un izskatīšana Rīgas bāriņtiesā

Rīgas bāriņtiesas kontakti:

tālrunis: 67037746

elektroniski: bt@riga.lv un e-adrese;

adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV -1001

 

Jūsu ērtībām esam izstrādājuši lejupielādējamas iesnieguma veidlapas:

Iesniegums Rīgas bāriņtiesai 

Iesniegums laulāto (personas) atzīšanai par piemērotiem audžuģimenes pienākumu veikšanai 

 

Rīgas bāriņtiesa izskata iesniegumus Iesniegumu likuma noteiktajā kārtībā, bet gadījumos, kad nepieciešama administratīvā akta izdošana, Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Rīgas bāriņtiesa izskata lietas un pieņem lēmumus bāriņtiesas sēdēs trīs bāriņtiesas locekļu sastāvā. Shematisks attēlojums iesniegumu iesniegšanai un izskatīšanai Rīgas bāriņtiesā.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 64.pantam, Rīgas bāriņtiesa pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, bet, ja objektīvu iemeslu dēļ noteikto termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Gadījumā, ja nepieciešama ilgstoša faktu konstatācija, administratīvā akta izdošanas termiņu ar motivētu lēmumu, par to paziņojot iesniedzējam, var pagarināt līdz gadam.

 Par e-adresi. Izveidojot savu kontu jeb pastkastīti vienotajā valsts un pašvaldības portālā www.latvija.lv, Jūs varēsiet sūtīt un saņemt oficiālu saraksti ar jebkuru pašvaldības vai valsts iestādi, t.sk., Rīgas bāriņtiesu. Lai privātpersona no e-adreses nosūtītu vēstuli iestādei, ir jāzina tikai tās nosaukums. Savukārt iestādes var rakstīt privātpersonām, zinot tās personas kodu vai juridiskām personām - reģistrācijas numuru. 

 E-adresi raksturo lielāka personas datu aizsardzības sistēma, jo pieslēgties e-adresei iespējams tikai ar elektroniski drošu parakstu. Saziņa e-adresē ir pielīdzināma pa pastu "ierakstītas vēstules" sūtījumam. Viss par e-adresi un tās izveidošanu un lietošanu.

Mūsu sadarbības partneri