Aivars Krasnogolovs, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs
pieņemšanas laiks:
pirmdienās 14.00 – 19.00
Tālrunis: 67037723

 

Inese Ērgle, Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece

pieņemšanas laiks:
ceturtdienās 9.00 – 12.00
Tālrunis: 67037703

 

🔴 No 2021.gada 21.oktobra Rīgas bāriņtiesa lielāko daļu pakalpojumu sniedz attālināti un apmeklētāju pieņemšana klātienē ir ierobežota.

✔️Klātienē tikai ar iepriekšēju pierakstu (ar vai bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta apmeklētājam) notiek psihologu konsultācijas, saskarsmes pakalpojuma nodrošināšana tikai ar tiesas spriedumā norādītajām personām, kā arī adopcijas lietu izskatīšana ar procesa dalībnieku klātbūtni, ievērojot visus noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Iepriekš pierakstoties, klātienē tiek izsniegtas apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai, ja apmeklētājam ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts (citos gadījumos apliecības nosūtīs pa pastu). Šos pakalpojumus nodrošina Rīgas bāriņtiesas darbinieki ar sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem.

Apdraudējuma gadījumos nodrošinām iespēju ierasties un uzturēties Rīgas bāriņtiesā bērniem un aizgādībā esošām personām, ievērojot ārkārtējās situācijas laikā noteiktās epidemioloģiskās prasības.

 

Mūsu sadarbības partneri