Rīgas bāriņtiesa aizsargā bērnu tiesības un mantiskās intereses. Tā aizsargā cilvēkus ar ierobežotām spējām rīkoties, kuri veselības dēļ paši nevar aizsargāt savas tiesības un mantiskās intereses.

Katrā pašvaldībā parasti ir sava bāriņtiesa. Tā pārrauga bērnu audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimenē. Rīgas bāriņtiesa izskata Rīgā dzīvojošu un deklarētu cilvēku iesniegumus par bērniem atbildīgo personu rīcību. Šādas atbildīgās personas var būt vecāki, aizbildņi, aizgādņi vai audžuvecāki. Pirms lēmumu pieņemšanas bāriņtiesai jāpārbauda saņemtā informācija un jāpārliecinās par bērna labsajūtu, veselību un drošību.

Bāriņtiesa var piesaistīt arī citus atbildīgos dienestus, ja ģimenē redzami riski un nepieciešama palīdzība. Bērnu apdraudējuma gadījumā tā lemj par bērnu šķiršanu no ģimenes un nogādāšanu drošā vietā. Šādos gadījumos bērns var nonākt pie aizbildņa, audžuģimenē vai aprūpes iestādē.

Vēl bāriņtiesa:

  • izšķir domstarpības par bērniem starp vecākiem un arī bērnu un vecāku domstarpības;
  • izvērtē katru cilvēku un ģimeni, kura vēlas adoptēt bērnu, kļūt par viesģimeni, audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni;
  • risina mantiskos jautājumus;
  • izsniedz tiesai pieprasīto informāciju.

 

Ja redzi vai nojaut par briesmām vai draudiem kādam bērnam, nekavējoties ziņo bāriņtiesai vai policijai 112!

 

Rīgas bāriņtiesas kontakti:

tālrunis: 67037746

elektroniski: bt@riga.lv un e-adrese;

adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV -1001

 

Covid-19 ierobežojumi

Apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek, pierakstoties pa tālruni: 67037746. 

Ar lietas materiāliem iespējams iepazīties klātienē un attālināti. Lietas tiek izskatītas ar un bez lietas dalībnieku klātbūtnes.

🌡️ Lūdzam Rīgas bāriņtiesā ierasties bez akūtiem elpošanas ceļu saslimšanas simptomiem un pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus –  medicīniskās maskas vai respiratorus bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 - FFP3 vai KN95, bet bērniem no 7 līdz 12 gadiem -  arī auduma maskas. Atgādinām, ka nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija, lai ievērotu epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanai!

Aicinām sazināties ar mums pa tālruni: 67037746. Iesniegumus vai dokumentus sūtīt elektroniski, izvēloties sev atbilstošāko no mūsu mājas lapā norādītajām dokumentu iesniegšanas iespējām, vai arī atstāt tos īpaši šim nolūkam paredzētā korespondences kastē Rīgas bāriņtiesas telpās – pirmajā stāvā Tērbatas ielā 69, Rīgā.