Adrese: Rīga, Tērbatas iela 69, LV-1001
Tālrunis: 67037746
E-pasts: bt@riga.lv

Darbinieki pieņem apmeklētājus tikai ar iepriekšēju pierakstu:

Pirmdienās  14.00 – 19.00
Ceturtdienās 9.00 – 12.00

🔴 No 2021.gada 21.oktobra Rīgas bāriņtiesa lielāko daļu pakalpojumu sniedz attālināti un apmeklētāju pieņemšana klātienē ir ierobežota.

✔️Klātienē tikai ar iepriekšēju pierakstu (ar vai bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta apmeklētājam) notiek psihologu konsultācijas, saskarsmes pakalpojuma nodrošināšana tikai ar tiesas spriedumā norādītajām personām, kā arī adopcijas lietu izskatīšana ar procesa dalībnieku klātbūtni, ievērojot visus noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus. Iepriekš pierakstoties, klātienē tiek izsniegtas apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai, ja apmeklētājam ir sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts (citos gadījumos apliecības nosūtīs pa pastu). Šos pakalpojumus nodrošina Rīgas bāriņtiesas darbinieki ar sadarbspējīgiem Covid-19 sertifikātiem.

Apdraudējuma gadījumos nodrošinām iespēju ierasties un uzturēties Rīgas bāriņtiesā bērniem un aizgādībā esošām personām, ievērojot ārkārtējās situācijas laikā noteiktās epidemioloģiskās prasības.

📑 Visu kategoriju lietas Rīgas bāriņtiesas sēdēs tiek izskatītas bez procesa dalībnieku klātbūtnes, izņemot adopcijas lietās. Adopcijas lietas Rīgas bāriņtiesa izskata ar lietas dalībnieku klātbūtni vai izņēmuma gadījumos, nodrošinot lietas dalībniekiem iespēju piedalīties bāriņtiesas sēdē attālināti. Lietas dalībnieku iepazīšanās ar lietas materiāliem pamatā tiek nodrošināta attālināti.

🌡️ Lūdzam Rīgas bāriņtiesā ierasties bez akūtiem elpošanas ceļu saslimšanas simptomiem un pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus –  medicīniskās maskas vai respiratorus bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 - FFP3 vai KN95, ber bērniem no 7 līdz 12 gadiem - atļautas arī auduma maskas.

☎️✉️Aicinām sazināties ar mums pa tālruni: 67037746. Iesniegumus vai dokumentus sūtīt elektroniski, izvēloties sev atbilstošāko no mūsu mājas lapā norādītajām dokumentu iesniegšanas iespējām, vai arī atstāt tos īpaši šim nolūkam paredzētā korespondences kastē Rīgas bāriņtiesas telpās – pirmajā stāvā Tērbatas ielā 69, Rīgā.

 

 

 

 

 

 

Mūsu sadarbības partneri