Rīgas bāriņtiesas klientu un apmeklētāju apmierinātības aptauja 2022

Lai noskaidrotu apmierinātību ar Rīgas bāriņtiesas darbu un tās sniegtajiem pakalpojumiem 2022.gadā, aicinām aizpildīt aptaujas anketu. Jūsu sniegtās atbildes mums ir svarīgas, lai noskaidrotu kopējo Rīgas bāriņtiesas kvalitātes un saskarsmes sniegumu un apzinātu iespējamos uzlabojumus komunikācijā ar klientiem un apmeklētājiem.

Šī aptauja ir brīvprātīga un anonīma, un to var pārtraukt jebkurā laikā. Tās aizpildīšanai būs nepieciešamas 8 – 10 minūtes laika. Anketa būs pieejama aizpildīšanai elektroniski un papīra formā laika posmā no 2022.gada 1.decembra līdz 2023.gada 31.janvārim. Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā un publicēti Rīgas bāriņtiesas mājas lapā barintiesa.riga.lv .

 

 

 

Rīgas bāriņtiesas darbības pārskati

Rīgas bāriņtiesa katru gadu apkopo informāciju par darbu iepriekšējā gadā. Šādus statistikas datus uzkrāj arī citas Latvijas bāriņtiesas, un tas tiek darīts visiem vienādā formātā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par oficiālās stastistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2020.gadā

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2019.gadā

 

Ar visu Latvijas bāriņtiesu statistikas datiem iepazīstieties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā.

Mūsu sadarbības partneri