Rīgas bāriņtiesas klientu un apmeklētāju apmierinātības aptauja 2022

Iepazīstieties ar aptaujas rezultātiem par klientu apmierinātību ar Rīgas bāriņtiesas darbu un tās sniegtajiem pakalpojumiem 2022.gadā. Aptauja tika organizēta 2022.gada nogalē un 2023.gada janvārī, lai noskaidrotu kopējo Rīgas bāriņtiesas kvalitātes un saskarsmes sniegumu, un apzinātu iespējamos uzlabojumus komunikācijā ar klientiem un apmeklētājiem.

Pateicamies visiem, kuri iesaistītājas un pauda viedokli šajā aptaujā, un ceram uz atsaucību arī citās turpmākajās Rīgas bāriņtiesas organizētajās aptaujās!

 

 

Rīgas bāriņtiesas darbības pārskati

Rīgas bāriņtiesa katru gadu apkopo informāciju par darbu iepriekšējā gadā. Šādus statistikas datus uzkrāj arī citas Latvijas bāriņtiesas, un tas tiek darīts visiem vienādā formātā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par oficiālās stastistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2020.gadā

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2019.gadā

 

Ar visu Latvijas bāriņtiesu statistikas datiem iepazīstieties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā.

Mūsu sadarbības partneri