Audžuģimenes

Audžuģimenes
Aicinām audžuģimenes izteikt viedokli un piedalīties aptaujā

Acinām audžuģimenes veltīt nedaudz sava laika un dalītes pieredzē aptaujā. Aizpildot anketu, jūs palīdzēsiet mums labāk izprast šobrīd aktuālās vai problemātiskās situācijas audžuģimenēs un uzlabot ārpusģimenes aprūpes atbalsta politiku Rīgā.

Mūsu sadarbības partneri