Jaunumi

Jaunumi
Kļūsti par sevišķo aizbildni, par pienākumu pildīšanu saņemot samaksu

Parastos apstākļos bērnu un bērna intereses pārstāv viņa likumiskie pārstāvji – vecāki. Tomēr mēdz būt tādi gadījumi, kad bērna labākās intereses administratīvajā tiesā var pārstāvēt kāds cits, un tas būs sevišķais aizbildnis. Šādas situācijas var rasties gadījumos, kad vecāki risina aizgādības jautājumus.

Jaunumi
Kas ir pagaidu aizgādnība un kādos gadījumos tāda nepieciešama

Attiecības starp pieaugušiem bērniem un viņu vecākiem mēdz būt dažādas. Novecojot, gados veciem tuviniekiem var rasties tādas vajadzības, kuras viņi nevēlas uzdot risināt bērniem, vai arī bērni nevēlas tādas uzņemties. Vai tuviniekiem vienmēr ir pienākums rūpēties par veca cilvēka interešu pārstāvēšanu, kopšanu un uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs. kā to izdarīt?

Jaunumi
Tiesībsargs piedāvās ieteikumus likumu izmaiņām saskarsmei ar bērnu vecāku šķiršanās gadījumos

Apmēram puse laulību tiek šķirtas, un cīņa par bērniem mēdz būt nežēlīga. Tiesāšanās notiek atkārtoti un ilgstoši, pāris izmanto visus ieročus vienam pret otru, tostarp arī jautājumus par aizgādnību un saskarsmes tiesību īstenošanu. Lai bērni šādos procesos pēc iespējas mazāk ciestu, Tiesībsargs plāno piedāvāt politikas veidotājiem jaunus risinājumus.

Jaunumi
Septembrī plašāk diskutēs par ieceri direktoriem ļaut lemt par agresīvu skolēnu izglītošanu ģimenē

Vardarbība var būt apslēpta un "neredzama" ģimenē, bet tā atklājas citā vidē - skolā. Arvien biežāk skolotāji runā par skolēnu vardarbību ne tikai vienam pret otru, bet arī pret pedagogiem. Mēģinot cīnīties ar sekām, nevis cēloņiem, atrasts veids, kā pret vardarbību aizstāvēt vairākumu. Izglītības un zinātnes ministrija un skolu vadītāju organizācija uzskata, ka Izglītības likumā jāstiprina pedagogu tiesības, lai mazinātu emocionālās un fiziskās vardarbības problēmas skolās.

Jaunumi
Paredz samazināt notariālu funkciju apjomu bāriņtiesām

Novadu teritoriālajās vienībās, kurās nav notāru, bāriņtiesu kompetencē līdz šim ietilpusi arī palīdzības sniegšana mantojuma lietu kārtošanā, gādāšana par mantojuma apsardzību, kā arī apliecinājumu izdarīšana, un Tieslietu ministrija piedāvā turpmāk mainīt šo kārtību.

Mūsu sadarbības partneri