Jaunumi

Jaunumi
Tiesībsargs piedāvās ieteikumus likumu izmaiņām saskarsmei ar bērnu vecāku šķiršanās gadījumos

Apmēram puse laulību tiek šķirtas, un cīņa par bērniem mēdz būt nežēlīga. Tiesāšanās notiek atkārtoti un ilgstoši, pāris izmanto visus ieročus vienam pret otru, tostarp arī jautājumus par aizgādnību un saskarsmes tiesību īstenošanu. Lai bērni šādos procesos pēc iespējas mazāk ciestu, Tiesībsargs plāno piedāvāt politikas veidotājiem jaunus risinājumus.

Jaunumi
Septembrī plašāk diskutēs par ieceri direktoriem ļaut lemt par agresīvu skolēnu izglītošanu ģimenē

Vardarbība var būt apslēpta un "neredzama" ģimenē, bet tā atklājas citā vidē - skolā. Arvien biežāk skolotāji runā par skolēnu vardarbību ne tikai vienam pret otru, bet arī pret pedagogiem. Mēģinot cīnīties ar sekām, nevis cēloņiem, atrasts veids, kā pret vardarbību aizstāvēt vairākumu. Izglītības un zinātnes ministrija un skolu vadītāju organizācija uzskata, ka Izglītības likumā jāstiprina pedagogu tiesības, lai mazinātu emocionālās un fiziskās vardarbības problēmas skolās.

Jaunumi
Paredz samazināt notariālu funkciju apjomu bāriņtiesām

Novadu teritoriālajās vienībās, kurās nav notāru, bāriņtiesu kompetencē līdz šim ietilpusi arī palīdzības sniegšana mantojuma lietu kārtošanā, gādāšana par mantojuma apsardzību, kā arī apliecinājumu izdarīšana, un Tieslietu ministrija piedāvā turpmāk mainīt šo kārtību.

Jaunumi
Rīgas bāriņtiesa 2021.gadu bērnu tiesību aizsardzības jomā galvaspilsētā vērtē kā stabilu, bet sarežģītu

Situācija Latvijas galvaspilsētā bērnu tiesību un aizsardzības jomā pagājušajā gadā kopumā vērtējama kā stabila, bet sarežģīta un ar negatīvām tendencēm atsevišķos sektoros. Tā liecina Rīgas bāriņtiesas apkopotie dati par paveikto 2021.gadā bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībā. Rīgas bāriņtiesa sniedz ieskatu par tendencēm ārpusģimenes aprūpē un  aizgādības jautājumos, īpaši pievēršot uzmanību pusaudžu problēmām.

Jaunumi
Mentālās veselības check-up punkts jauniešiem Rīgā

Lai pusaudži un jaunieši varētu parūpēties par savu mentālo veselību, sākot no 2. oktobra, vienu līdz divas reizes mēnesī nodrošinās bezmaksas mentālās veselības check-up (pārbaudes) punktu ''Galerijas Centrs'' “KIWIE SPACE” telpā trešajā stāvā.

Mūsu sadarbības partneri