Jaunumi

Jaunumi
Rīgas bāriņtiesa 2021.gadu bērnu tiesību aizsardzības jomā galvaspilsētā vērtē kā stabilu, bet sarežģītu

Situācija Latvijas galvaspilsētā bērnu tiesību un aizsardzības jomā pagājušajā gadā kopumā vērtējama kā stabila, bet sarežģīta un ar negatīvām tendencēm atsevišķos sektoros. Tā liecina Rīgas bāriņtiesas apkopotie dati par paveikto 2021.gadā bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībā. Rīgas bāriņtiesa sniedz ieskatu par tendencēm ārpusģimenes aprūpē un  aizgādības jautājumos, īpaši pievēršot uzmanību pusaudžu problēmām.

Jaunumi
Mentālās veselības check-up punkts jauniešiem Rīgā

Lai pusaudži un jaunieši varētu parūpēties par savu mentālo veselību, sākot no 2. oktobra, vienu līdz divas reizes mēnesī nodrošinās bezmaksas mentālās veselības check-up (pārbaudes) punktu ''Galerijas Centrs'' “KIWIE SPACE” telpā trešajā stāvā.

Jaunumi
Nepienācīga bērnu aprūpe ārvalstīs noved pie bērnu šķiršanas no ģimenes

Trešdien, 15. septembrī, Tieslietu un Ārlietu ministrijas, Rīgas bāriņtiesas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāvji preses konferencē informēja par aktualitātēm par bērnu aprūpes nodrošināšanu ārvalstīs un bērnu šķiršanu no Latvijas valstspiederīgo ģimenēm. Galvenais iemesls, kāpēc bērni no Latvijas valstspiederīgo ģimenēm ārvalstīs tiek šķirti - vecāki nenodrošināšana pilnvērtīgu aprūpi saviem bērniem.

Jaunumi
Arvien palielinās uzturlīdzekļu nemaksātāju parāds valstij

Uzturlīdzekļi nav viena vai otra vecāka iegriba. Tā ir īsta vajadzība bērnam - saņemt uzturlīdzekļus pienācīgas dzīves kvalitātes nodrošināšanai. Diemžēl pārāk daudziem vecākiem ir vāja atbildības izpratne gan pret saviem bērniem, gan sevi pašu, un galu galā - savu valsti, jo kopējais uzturlīdzekļu nemaksātāju radītais parāds valstij tikai aug augumā.

Jaunumi
Kā pandēmijas laiks ietekmē primsskolas vecuma bērnus

Ikviena ģimene pandēmijas ierobežojumu laikā saskarās ar lielākām vai mazākām grūtībām. Par pieredzi mācīties un motivēt mācīties mājās var pastāstīt gan skolēni, gan vecāki. Medijos diezgan plaši runāts arī par pusaudžu psihoemocionālo stāvokli, tomēr līdz šim mazāka uzmanība pievērsta pirmsskolas vecuma bērnu labsajūtas novērošanai vai mērījumiem.

Mūsu sadarbības partneri