Domstarpības

Domstarpības
Bērna atgriešana pastāvīgās dzīvesvietas valstī jānodrošina bērna labākajās interesēs

Kad vecāki strīdas, bērns un viņa intereses nereti kļūst neredzamas, jo vecāku uzmanības centrā ir viņu kā pāra nesaskaņas. Lūgt palīdzību un atbalstu ģimenes domstarpību gadījumos nav jākaunas, jo tas var palīdzēt nenonākt līdz tiesai, pēc kuras nolēmuma vecāki tiesu izpildītāju acīs pārvēršas par parādnieku un piedzinēju, vai rīcībai, ko juristi sauc par bērna civiltiesisku nolaupīšanu.

Domstarpības
Kā rīkoties, ja pusaudzis vēlas vakcinēties, bet vecāki iebilst

Lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību un riskus, šobrīd ir iespējas bez maksas vakcinēties pret šo vīrussaslimšanu ikvienam Latvijas iedzīvotjam, kas vecāks par 12 gadiem, saņemot vecumam atbilstošu vakcīnas devu. Dažkārt vecākiem nav vienprātības par dažādiem audzināšanas jautājumiem, kā arī ne tikai vecākiem savstarpēji, bet arī lielākiem bērniem un vecākiem var būt dažādi uzskati par tēmām, kas skar personas veselību.

Domstarpības
Kas jāzina vecākiem un bērniem par bērnu tiesībām un pienākumiem

"Tev jāsakārto istaba!" "Tavs pienākums ir iznest miskasti." "Tu vari nopelnīt kabatasnaudu, pieskatot mazo brāli un māsu." Kāds no šādiem vai līdzīgiem piemēriem kaut reizi ir izskanējis katrā ģimenē, bet ne vienmēr guvis atsaucību. Dažkārt bērni labprāt izmanto un zina savas tiesības, bet neko negrib dzirdēt par pienākumiem. Kas tad ir bērnu pienākumi ģimenē, ko var vai nevar prasīt no bērna, un kā risināt domstarpības, kas radušās starp vecākiem un bērniem par viņu pienākumiem?

Mūsu sadarbības partneri