Vardarbība

Vardarbība
Kā aizsargāt sevi un bērnus pret vardarbību

Ja pret personu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība, kas notiek starp bijušajiem vai esošajiem laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām, neatkarīgi no tā, vai aizskārējs dzīvo vai ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar aizskarto personu, tiesa var piemērot pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

Vardarbība
Vardarbībai ir dažādas sejas, bet visas neglītas

Skaidrojošā un izglītojošā lekcijā par vardarbības dažādajām sejām uzzināsiet, kā atšķirt emocionālo vardarbību no sadzīviskiem konfliktiem? Kur vērsties pēc palīdzības? Ko darīt, ja tuvinieks cieš no vardarbības?

Vardarbība
Siksna nekur nav pazudusi

Pēc vakar, 7.februārī, Latvijas Televīzijas raidījumā “Aizliegtais paņēmiens” izskanējušās informācijas par audzināšanas metodēm kādā pirmsskolas izglītības iestādē, Rīgas bāriņtiesa uzsver, ka vardarbība pret bērniem nav pieļaujama ne ģimenē, ne ārpus tās.

Vardarbība
Kā rīkoties, ko teikt bērnam pēc traumatiska notikuma vai vardarbības

Ja bērns ir cietis no vardarbības vai cita traumatiska notikuma, viņa svarīgākais atbalsts ir vecāki un citi tuvie cilvēki. Kā rīkoties, ko teikt? Kā palīdzēt bērnam? Šie ir ļoti svarīgi jautājumi, uz kuriem mums pašiem ne vienmēr uzreiz ir skaidra atbilde un rīcība, tāpēc "Centrs Dardedze" dalās pieredzē.

Vardarbība
Lai pārtrauktu vardarbību ģimenē, svarīgi par to sākt runāt

Cilvēki savās dzīvēs mēdz atkārtot savu vecāku rīcību un izturēšanās modeļus. Pieredze rāda, ka pret bērniem vardarbīgi vecāki arī paši savā bērnībā piedzīvojuši vardarbību, tādā veidā atkārtojot iemācītos uzvedības modeļus. Tomēr ģimenē vardarbību piedzīvojusī Maija uzskata, ka katram cilvēkam ir izvēle - neturpināt vardarbību tālāk jau pret saviem bērniem.

Vardarbība
23.novembris Eiropā - diena bērnu aizsardzībai no seksuālas vardarbības

23.novembris Eiropā un Latvijā ir diena bērnu aizsardzībai no seksuālas vardarbības. Sabiedrībā, kurā pat pieaugušajiem nav viegli runāt par seksualitāti, seksuālo veselību un audzināšanu, vēl joprojām arī ir daudz dažādu problēmu bērnu aizsardzībā pret dažādiem vardarbības veidiem, arī seksuālas izmantošanas gadījumos.

Vardarbība
Kāpēc runāt ar bērniem par seksualitāti

"Centrs Dardedze" pieredze liecina, ka pats efektīvākais līdzeklis vardarbības un īpaši bērnu seksuālas izmantošanas prevencijai ir uzticēšanās starp bērnu un pieaugušo (vecāku, pedagogu).

Vardarbība
Pāraprūpe - tikpat bīstama kā bērna pamešana novārtā

Vardarbība pret bērnu ir neērts temats, un lielākoties sabiedrība atpazīst tādus vardarbības veidus kā fiziskā vai seksuālā vardarbība, mazākā apmērā - emocionālā vardarbība. Vēl viena izplatīta vardarbības forma ir bērna pamešana novārtā, kad bērns tiek atstāts tādā psiholoģiskā un fiziskā situācijā, kad netiek nodrošinātas viņa attīstībai un izdzīvošanai svarīgas vajadzības. Tomēr šie nav vienīgie nodarījumi, kas var kaitēt bērna veselīgai attīstībai.

Mūsu sadarbības partneri