Bērna ievietošana ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā (turpmāk – Institūcija) ir pieļaujama, ja aprūpe ģimeniskā vidē (audžuģimene, aizbildnība) konkrētam bērnam nav piemērota. Ja bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu Institūcijā, bērna intereses pārstāv Institūcijas vadītājs (pilda bērna aizbildņa pienākumus).

Laikā, kamēr tu dzīvo Institūcijā, gan bāriņtiesas, gan Institūcijas darbinieki turpina veikt pasākumus, lai tev būtu iespēja atgriezties vecāku ģimenē vai lai tev būtu iespēja dzīvot ģimeniskā vidē.

Institūcijas darbinieki rīkojas tā, lai tiktu nodrošinātas tavas vajadzības un ievērotas tavas intereses.

Dzīvojot Institūcijā, tev ir tiesības uzturēt kontaktus ar vecākiem vai citām tev tuvām personām, izņemot, ja saskarsme kaitē tavai veselībai un attīstībai vai rada draudus Institūcijas darbiniekiem vai citiem tajā ievietotiem bērniem.

Bāriņtiesa katru gadu pārbaudīs, kā tiek nodrošināta tava aprūpe, kā arī saņems no Institūcijas vadītāja norēķinus par tavas mantas pārvaldību.

Ja, dzīvojot Institūcijā, tev rodas jebkādas problēmas, tu vari vērsties bāriņtiesā pēc palīdzības un padoma. Svarīgi, ka tu savas bažas vai kādas nepatīkamas sajūtas uztici bāriņtiesas darbiniekiem, lai darbiniekiem būtu iespēja iesaistīties problēmu risināšanā.

Mūsu sadarbības partneri