Aktualitātes

Informācija
Kurš atbildīgs par bērna atrašanos vienam publiskajā vidē

Sabiedrība paļaujas, ka katrs vecāks rīkojas savu bērnu labākajās interesēs, un zina arī dažādas likuma normas, tajā skaitā arī tās, kas attiecas uz bērna atrašanos bez pieaugušo klātbūtnes publiskās vietās.

Jaunumi
Paredz samazināt notariālu funkciju apjomu bāriņtiesām

Novadu teritoriālajās vienībās, kurās nav notāru, bāriņtiesu kompetencē līdz šim ietilpusi arī palīdzības sniegšana mantojuma lietu kārtošanā, gādāšana par mantojuma apsardzību, kā arī apliecinājumu izdarīšana, un Tieslietu ministrija piedāvā turpmāk mainīt šo kārtību.

Informācija
Kādos gadījumos vecākie bērni ģimenē drīkst pieskatīt mazākos

Bērnam ģimenē ir gan tiesības, gan pienākumi, kas no mazotnes ļauj saprast un līdzsvarot palīdzību ģimenei un izklaidi. Likums skaidri pasaka, kādos gadījumos drīkst bērnu atstāt vienu pašu, kā arī - cik gadus sasniegušam bērnam drīkst uzticēt mazāka brāļa vai māsas piesakatīšanu, bet jāņem vērā vēl dažādi aspekti.

Domstarpības
Bērna atgriešana pastāvīgās dzīvesvietas valstī jānodrošina bērna labākajās interesēs

Kad vecāki strīdas, bērns un viņa intereses nereti kļūst neredzamas, jo vecāku uzmanības centrā ir viņu kā pāra nesaskaņas. Lūgt palīdzību un atbalstu ģimenes domstarpību gadījumos nav jākaunas, jo tas var palīdzēt nenonākt līdz tiesai, pēc kuras nolēmuma vecāki tiesu izpildītāju acīs pārvēršas par parādnieku un piedzinēju, vai rīcībai, ko juristi sauc par bērna civiltiesisku nolaupīšanu.

Informācija
Kā notiek mantojuma pieņemšana vai atraidīšana bērnam

Pēc raidījumā "Bez tabu" sižeta par mantojumu bērnam, vēlamies informēt par bāriņtiesas funkcijām un darbībām mantošanas gadījumos, lai sabiedrība gūtu atbilstošu un korektu priekšstatu par mantojuma pieņemšanas vai noraidīšanas kārtību un tālākām darbībām, jo uzskatām, ka sižetā tika iekļauts nepilnīgs mūsu sniegtais skaidrojums situācijas izpratnei.

Informācija
"Uzdāvini mirkli!" svētkos un ikdienā

Lai Ukrainas bēgļiem sniegtu nelielu, iepriecinošu uzmundrinājumu Lieldienās, Rīgas bāriņtiesas darbinieki iesaistījās Rīgas pašvaldības darbinieku organizētajā akcijā "Uzdāvini mirkli!".

Mūsu sadarbības partneri