Aktualitātes

Jaunumi
Jauns atbalsts aprūpei mājās bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Rīgā

Ģimenēm, kurās aug smagi slimi bērni un bērni ar funkcionāliem traucējumiem, nepieciešams reāls atbalsts, tāpēc Rīgas pašvaldība no 1.jūlija līdzfinansēs šo bērnu aprūpi mājās. Šos līdzekļus no 1.jūlija ģimenes varēs saņemt līdzmaksājuma veidā aprūpei mājās pakalpojumam, kuru varēs kombinēt ar citiem valsts un pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem.

Informācija
Par Rīgas bāriņtiesas darbu valstī noteiktās epidemioloģiskās situācijas laikā

Rīgas bāriņtiesa informē, sakarā ar epidemioloģiskās situācijas saasināšanos valstī, bāriņtiesas procesi pārsvarā tiek izskatīti bez procesa dalībnieku klātbūtnes. Taču, atsevišķas bāriņtiesas sēdes (atkarībā no bērna veselības un dzīvības apdraudējuma), ievērojot maksimālas drošības prasības, notiek klātienē.

Informācija
Par vardarbību pret bērnu no izglītības iestāžu darbiniekiem sāktas 19 administratīvās lietvedības

Laikā no gada sākuma līdz septembra beigām Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) kopumā veikusi 74 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, kurās atklājušies gana daudz pārkāpumu. Pēc saņemtajiem iesniegumiem/sūdzībām sāktas 19 administratīvā pārkāpuma lietvedības par fizisku un/vai emocionālu vardarbību pret bērnu no iestāžu darbinieku puses, no tām viena deju kolektīvā, četras pirmsskolas izglītības iestādēs, 13 skolās un viena sociālo pakalpojumu centrā.

Informācija
Precizē bāriņtiesu atzinuma sniegšanas kārtību

Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, lai noteiktu kārtību, kādā izmantojamas saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu; viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai; aizgādības tiesību atņemšanai vai atjaunošanai; paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai; citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.

Informācija
Vardarbību pret bērniem pašvaldību un privātajos bērnudārzos izmeklē dažādas iestādes

Vecākus mulsina likuma norma par kompetentajām iestādēm gadījumā, kad izdarīta vardarbība pret bērnu pirmsskolas iestādē. Tā nosaka, ka šādus pārkāpumus pašvaldību bērnudārzos izmeklē Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, bet privātajos dārziņos – policija. Līdz ar to nav īsti izpratnes par to, cik šī problēma Latvijā izplatīta. Nav pilnīgu statistikas datu. Turklāt abu institūciju pieejas situācijas risināšanā varētu atšķirties. Tomēr tuvākajā laikā šo kompetenču sadalījumu plāno pārskatīt.

Mūsu sadarbības partneri