Adopcija ir process, ar kuru kāda persona uzņemas bērna audzināšanu bērna bioloģisko vecāku vietā un iegūst vecāku tiesības un pienākumu rūpēties par šo bērnu, kā par paša bērnu. Savukārt bērns iegūst jaunus vecākus.

tevi var adoptēt, ja esi zaudējis vecākus vai taviem vecākiem atņemtas tiesības rūpēties par tevi, vai vecāki devuši piekrišanu tavai adopcijai. Adoptēt var bērnu līdz 18 gadu vecumam.

Lai bērnam būtu ģimene, tiek atbalstīta adopcija.

Lai tevi varētu adoptēt bāriņtiesai svarīgi noskaidrot tavu viedokli, vai tu piekrīti adopcijai to personu ģimenē, kuras vēlas tevi adoptēt. No 12 gadu vecuma tev personīgi jāparaksta piekrišana adopcijai. No 15 gadu vecuma tevi aicinās uz bāriņtiesas sēdi, kurā tiks pieņemts lēmums vai adopcija ir tavās interesēs.

Pieaugušajam, kurš vēlas adoptēt bērnu jābūt vismaz 25 gadus vecam un 18 gadus vecākam par bērnu. Par adoptētāju var kļūt gan laulātie, gan viena persona. Personu, kura vēlas adoptēt bērnu, pārbauda un vērtē bāriņtiesa. Likumos ir noteikts, kuras personas nedrīkst būt par adoptētāju.

Ja esi ievietots audžuģimenē vai atrodies aizbildnībā, tad  uz ārvalstīm tevi var adoptēt tikai ārvalstīs dzīvojošie tavi radinieki.

Ja esi ievietots aprūpes iestādē, tad uz ārvalstīm tevi var adoptēt tikai, ja bāriņtiesa, kura lēmusi par tavu ievietošanu aprūpes iestādē, ir pārbaudījusi un izvērtējusi, vai tu vari atgriezties savā ģimenē, vai dzīvot radinieku ģimenē, vai ir iespēja atrast tev audžuģimeni. Ja nav iespēja tev atrast ģimeni Latvijā, tad bāriņtiesa pieņem par to lēmumu un atļauj Tavu adopciju uz ārvalstīm.

Adopciju apstiprina tiesa. Adoptētājs var lūgt tiesai atļaut mainīt tavu personas kodu, piešķirt tev adoptētāja uzvārdu, kā arī, ja likums pieļauj, tad var lūgt manīt tavu vārdu vai arī esošajam vārdam pievienot citu vārdu un tavā dzimšanas reģistrā ierakstīt adoptētāju par vecāku. tev tiks izsniegta jauna dzimšanas apliecība, kurā būs reģistrētas iepriekš minētās izmaiņas, ja Tiesa to atļaus. Arī šajā gadījumā tavs viedoklis par izmaiņām ir svarīgs.

Jaunajā ģimenē tev būs tādas pašas tiesības kā ģimenē esošajam bērnam. Bāriņtiesa 2 gadus pēc adopcijas apstiprināšanas apmeklēs tevi dzīvesvietā, noskaidros dzīves apstākļus un informāciju par tavu aprūpi, runās ar tevi, kā par tevi rūpējas jaunie vecāki.

Kamēr bērns ir nepilngadīgs, adopciju nevar atcelt.  

Adopciju var atcelt, tad, kad bērns sasniedz 18 gadu vecumu, ja par to vienojas adoptētais bērns un adoptētājs. Ja adoptētāji nepiekrīt, tad 18 gadus sasniegušais adoptētais var iesniegt pieteikumu tiesai par adopcijas atcelšanu pats personīgi. Pēc adopcijas atcelšanas tiesa var atļaut saglabāt tavus jaunos iegūtos datus vai arī mainīt tavus datus uz sākotnējiem, kā arī tavā dzimšanas reģistrā par vecākiem tiks ierakstīti tavi bioloģiskie vecāki un izdota jauna dzimšanas apliecība.

Mūsu sadarbības partneri