Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ar Rīgas domes priekšsēdētāja 30.05.2023. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-23-32-nti “Trauksmes celšanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībā” ir  vienota centralizēta trauksmes celšanas sistēma. 

Mūsu sadarbības partneri