Aktualitātes

Jaunumi
Informē, saņem un uzzini ar jauno lietotni "112 Latvija"!

Aicinām ikvienu, kuram ir viedtālrunis, lejupielādēt un izmantot jauno bezmaksas lietotni "112 Latvija", kā arī apmeklēt jauno tīmekļvietni www112.lv, gūstot vairākas priekšrocības un atbildīgo dienestu ieteikumus rīcībai apdraudējumā.

Domstarpības
Kas ir uzvara ģimenes domstarpībās?

Uz šādu jautājumu atbildi 7.martā Rīgas bāriņtiesas ekspertes piedāvās bērnu mentālās veselības nedēļā "Runā ar mani".

Informācija
Pieaug bērnu un pusaudžu skaits krīzes centros

Arvien biežāk Rīgas bāriņtiesa saņem iesniegumus no vecākiem, kuri atzīst savu bezspēcību bērnu audzināšanā, jo īpaši situācijās, kad bērns vai pusaudzis klaiņo vai lieto apreibinošas vielas. Savukārt bērni šādos gadījumos nereti negrib atgriezties ģimenē, un bāriņtiesai jālemj par bērna tālāko dzīvi.

Informācija
Rīgas bāriņtiesa pērn risinājusi vairāk kā 100 ārvalstu pieprasījumu bērnu tiesību nodrošināšanai

Pagājušajā gadā Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa iesaistījusies vairāk kā 100 pieprasījumu par ārvalstīs esošu Latvijas valstspiederīgo bērnu vai citu valstu bērnu Latvijā tiesību risināšanā, kā arī pieņēmusi lēmumus 88 lietās par ārkārtas aizbildņu iecelšanu Ukrainas bēgļu bērniem. Rīgas bāriņtiesa nodrošināja bērnu atgriešanu no ārvalstīm un arī bērnu atvešanu no citām valstīm pie viņu radiniekiem Latvijā.

Domstarpības
Rīgas bāriņtiesa nodrošina jaunu pakalpojumu ģimenes domstarpību risināšanai

Lai atbalstītu ģimenes domstarpību risināšanā par bērna aizgādības jautājumiem, Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa ieviesusi jaunu pakalpojumu. Tā mērķis ir atbalstīt vecākus, lai viņi varētu panākt vienošanos par bērna aizgādību bērna labākajās interesēs un bērniem nebūtu jāpieredz vecāku savstarpējie konflikti un manipulācijas šķiršanās gadījumos, kā arī bērni varētu ar abiem vecākiem saglabāt labas attiecības.

Mūsu sadarbības partneri