Aktualitātes

Informācija
Kāpēc bērniem svarīgi apmeklēt un mācīties skolā

Kāpēc bērniem svarīgi apmeklēt un mācīties skolā? Lielākajai daļai cilvēku šāds jautājums varētu šķist nesaprotams, jo tāda taču ir lietu kārtība. Tomēr laikā, kad dažādas bērnu uzvedības problēmas traucē ikdienas skolas darbu un ritmu, un kā viens no piedāvātajiem risinājumiem izskanējis likt vecākiem pašiem mācīt savus "grūtās uzvedības" bērnus mājās, atbildes uz šādiem jautājumiem ir ļoti svarīgas. Kāpēc vecākiem jāseko līdzi savu bērnu skolas gaitām, bet sabiedrības interesēs ir, lai ikviens bērns apmeklētu skolu?

Jaunumi
Tiesībsargs piedāvās ieteikumus likumu izmaiņām saskarsmei ar bērnu vecāku šķiršanās gadījumos

Apmēram puse laulību tiek šķirtas, un cīņa par bērniem mēdz būt nežēlīga. Tiesāšanās notiek atkārtoti un ilgstoši, pāris izmanto visus ieročus vienam pret otru, tostarp arī jautājumus par aizgādnību un saskarsmes tiesību īstenošanu. Lai bērni šādos procesos pēc iespējas mazāk ciestu, Tiesībsargs plāno piedāvāt politikas veidotājiem jaunus risinājumus.

Informācija
Priecīgu zinību dienu!

Katrs bērns ir atšķirīgs, bet ikvienam bērnam ir tiesības pilnvērtīgai attīstībai un izglītības ieguvei atbilstoši savām spējām.

Jaunumi
Septembrī plašāk diskutēs par ieceri direktoriem ļaut lemt par agresīvu skolēnu izglītošanu ģimenē

Vardarbība var būt apslēpta un "neredzama" ģimenē, bet tā atklājas citā vidē - skolā. Arvien biežāk skolotāji runā par skolēnu vardarbību ne tikai vienam pret otru, bet arī pret pedagogiem. Mēģinot cīnīties ar sekām, nevis cēloņiem, atrasts veids, kā pret vardarbību aizstāvēt vairākumu. Izglītības un zinātnes ministrija un skolu vadītāju organizācija uzskata, ka Izglītības likumā jāstiprina pedagogu tiesības, lai mazinātu emocionālās un fiziskās vardarbības problēmas skolās.

Vardarbība
Kā aizsargāt sevi un bērnus pret vardarbību

Ja pret personu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība, kas notiek starp bijušajiem vai esošajiem laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām, neatkarīgi no tā, vai aizskārējs dzīvo vai ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar aizskarto personu, tiesa var piemērot pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

Informācija
Kurš atbildīgs par bērna atrašanos vienam publiskajā vidē

Sabiedrība paļaujas, ka katrs vecāks rīkojas savu bērnu labākajās interesēs, un zina arī dažādas likuma normas, tajā skaitā arī tās, kas attiecas uz bērna atrašanos bez pieaugušo klātbūtnes publiskās vietās.

Jaunumi
Paredz samazināt notariālu funkciju apjomu bāriņtiesām

Novadu teritoriālajās vienībās, kurās nav notāru, bāriņtiesu kompetencē līdz šim ietilpusi arī palīdzības sniegšana mantojuma lietu kārtošanā, gādāšana par mantojuma apsardzību, kā arī apliecinājumu izdarīšana, un Tieslietu ministrija piedāvā turpmāk mainīt šo kārtību.

Informācija
Kādos gadījumos vecākie bērni ģimenē drīkst pieskatīt mazākos

Bērnam ģimenē ir gan tiesības, gan pienākumi, kas no mazotnes ļauj saprast un līdzsvarot palīdzību ģimenei un izklaidi. Likums skaidri pasaka, kādos gadījumos drīkst bērnu atstāt vienu pašu, kā arī - cik gadus sasniegušam bērnam drīkst uzticēt mazāka brāļa vai māsas piesakatīšanu, bet jāņem vērā vēl dažādi aspekti.

Mūsu sadarbības partneri