Pārzinis personas datu apstrādei: Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas bāriņtiesa), adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001, tālrunis 67037746, elektroniskā pasta adrese: bt@riga.lv, un e-adrese. Tīmekļvietnes datu apstrādātājs ir SIA “Codeart”, izmitinātājs tehniskajos resursos ir Rīgas digitālā aģentūra.

Personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, LV-1007, e-pasts: dac@riga.lv.

Šī privātuma politika ir tīmekļvietnei https://barintiesa.riga.lv (turpmāk tekstā – tīmekļvietne). Tīmekļvietnes privātuma politikas mērķis ir sniegt vispārīgu informāciju par Rīgas bāriņtiesas organizēto personas datu apkopošanu un apstrādi tīmekļvietnē. Jūsu privātums un datu aizsardzība tīmekļvietnes pārzinim ir ļoti svarīga.

Personas datu apstrāde notiek, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulā nr.2016/679 ietvertajiem principiem par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Jūsu personas datu apstrādes mērķis: tīmekļvietnē Jūsu personas dati tiks apstrādāti tīmekļvietnes lietošanas pieredzes un tās teicamas darbības nodrošināšanai, pašvaldības institūciju normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai.

Informācija par sīkdatnēm: sīkdatnes ir mazas burtu un skaitļu datnes, kas tiek lejupielādētas un saglabātas Jūsu datorā vai citā ierīcē (piemēram, viedtālrunī, planšetdatorā), un saglabātas Jūsu tīmekļvietnes pārlūkā apmeklējuma laikā. Tās var izmantot, lai sekotu līdzi, kādas lapas tīmekļvietnē apmeklējat, lai saglabātu Jūsu ievadīto informāciju, vai atcerētos Jūsu izvēles, piemēram, valodas iestatījumus tīmekļvietnes pārlūkošanas laikā.

Sīkdatņu veidi un to pielietojums: Šī tīmekļvietne izmanto tikai tehniskās sīkdatnes, lai palīdzētu uzlabot tīmekļvietnes lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās teicamu darbību, par to brīdinot tīmekļvietnes lietotājus un apmeklētājus mājas lapas logā ar paziņojumu. Tehnisko sīkdatņu izmantošanai nav nepieciešama un tāpēc netiek prasīta lietotāja piekrišana, jo šīs sīkdatnes nodrošina pilnīgu un nepārtrauktu tīmekļvietnes satura attēlošanu.

Nepieciešamās sīkdatnes ir būtiskas un tās Jums ļauj piekļūt dažādām tīmekļvietnes daļām. Šīs sīkdatnes tiek saglabātas Jūsu datorā, viedtālrunī, planšetdatorā vai citā ierīcē vietnes apmeklējuma un pārlūkošanas laikā vai noteiktā laika periodā. Tās tiek iestatītas, reaģējot uz Jūsu darbībām, kas ir uzskatāmas par pakalpojuma pieprasīšanu, piemēram, privātuma preferenču iestatīšana, pierakstīšanās vai veidlapu aizpildīšana. Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas tīmekļa vietnes darbībai, tāpēc tās nevar izslēgt, un tādēļ lietotāja piekrišana šai sīkdatņu kategorijai netiek prasīta.

Mūsu tīmekļvietne tehniski saglabā informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.) par Jūsu doto piekrišanu tīmekļvietnes sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē, kā arī informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.), kad atsaucat doto piekrišanu tīmekļvietnes sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē.

Mūsu tīmekļvietnē barintiesa.riga.lv lietotās sīkdatnes

Nepieciešamās sīkdatnes – šīs sīkdatnes nodrošina tīmekļvietnes korektu darbību, nodrošinot tās pamata funkcijas. Tīmekļvietne bez šīm sīkdatnēm nevarēs pareizi funkcionēt.

Nosaukums Nolūks Glabāšanas termiņš
RB_SESS Tīmekļa vietnes barintiesa.riga.lv sīkdatne, kas atbild par lietotāja sesijas nodrošināšanu šajā tīmekļa vietnē 1 diena

 

Personas datu saņēmēji: tīmekļvietnes darbībā iesaistītie darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestādes uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Tīmekļa vietnē tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības: datu subjektiem ir tiesības Datu valsts inspekcijai (Elijas ielā 17, Rīgā, tālr.nr.67223131, elektroniskā pasta adrese: pasts@dvi.gov.lv) iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu, ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietnes privātuma politikas pieņemšanas laiks un izmaiņas: Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī mainīt un pēc nepieciešamības aktualizēt Tīmekļvietnes privātuma politiku. Tīmekļvietnes privātuma politikas pēdējās izmaiņas: 2023.gada 9.janvārī.

Mūsu sadarbības partneri