Rīgas bāriņtiesas klientu un apmeklētāju apmierinātības aptauja 2023

Lai noskaidrotu apmierinātību ar Rīgas bāriņtiesas darbu un tās sniegtajiem pakalpojumiem 2023.gadā, aicinām aizpildīt klientu un apmeklētāju apmierinātības anketu 2023.gadā. Jūsu sniegtās atbildes mums ir svarīgas, lai noskaidrotu kopējo Rīgas bāriņtiesas kvalitātes un saskarsmes sniegumu un apzinātu iespējamos uzlabojumus komunikācijā ar klientiem un apmeklētājiem.

 

 

Iepazīstieties ar 2002.gada aptaujas rezultātiem. Aptauja tika organizēta 2022.gada nogalē un 2023.gada janvārī, lai noskaidrotu kopējo Rīgas bāriņtiesas kvalitātes un saskarsmes sniegumu, un apzinātu iespējamos uzlabojumus komunikācijā ar klientiem un apmeklētājiem.

Pateicamies visiem, kuri iesaistītājas un pauda viedokli šajā aptaujā, un ceram uz atsaucību arī citās turpmākajās Rīgas bāriņtiesas organizētajās aptaujās!

 

 

Rīgas bāriņtiesas darbības pārskati

Rīgas bāriņtiesa katru gadu apkopo informāciju par darbu iepriekšējā gadā. Šādus statistikas datus uzkrāj arī citas Latvijas bāriņtiesas, un tas tiek darīts visiem vienādā formātā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par oficiālās stastistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2022.gadā;

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2021.gadā;

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2020.gadā;

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2019.gadā.

 

Ar visu Latvijas bāriņtiesu statistikas datiem iepazīstieties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā.

Mūsu sadarbības partneri