Rīgas bāriņtiesas klientu un apmeklētāju apmierinātības aptaujas

Iepazīstieties ar 2023.gada aptaujas rezultātiem. Aptauja tika organizēta no 2023.gada decembra un 2024.gada janvārim, lai noskaidrotu kopējo Rīgas bāriņtiesas kvalitātes un saskarsmes sniegumu, un apzinātu iespējamos uzlabojumus komunikācijā ar klientiem un apmeklētājiem.

Pateicamies visiem, kuri iesaistītājas un pauda viedokli šajā aptaujā, un ceram uz atsaucību arī citās turpmākajās Rīgas bāriņtiesas organizētajās aptaujās!

2022.gada klientu un apmeklētāju apmierinātības aptaujas rezultāti

Rīgas bāriņtiesas darbības pārskati

Rīgas bāriņtiesa katru gadu apkopo informāciju par darbu iepriekšējā gadā. Šādus statistikas datus uzkrāj arī citas Latvijas bāriņtiesas, un tas tiek darīts visiem vienādā formātā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par oficiālās stastistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2023.gadā;

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2022.gadā;

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2021.gadā;

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2020.gadā;

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2019.gadā.

 

Ar visu Latvijas bāriņtiesu statistikas datiem iepazīstieties Bērnu aizsardzības centra mājas lapā.

Mūsu sadarbības partneri