Saskaņā ar Bāriņtiesu likumu, bāriņtiesas priekšsēdētājs, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks, bāriņtiesas loceklis un bāriņtiesas darbinieki, pildot amata pienākumus, ievēro bāriņtiesas darbinieku vispārējos ētikas principus un uzvedības standartus, kurus izstrādā Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija.

Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas Ētikas kodekss, apstiprināts 2023.gada 12.aprīlī.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības ētikas komisija, nolikums un kodekss.

Mūsu sadarbības partneri