Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesas administrācija

Bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs 67037708
Priekšsēdētāja vietniece Inese Ērgle 67037703
Galvenā speciāliste Iveta Gorbunova 67037723
     

Mediju jautājumiem

Ginta Subbota 67105635

 

 

Adopcijas lietu un aizgādnības lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Andra Paegle 67037705
Nodaļas vadītāja palīdze Sandra Hofmane 67037756
Nodaļas vadītāja palīdze (ilgstošā prombūtnē) Brenda Keitija Neimane 67037756
Adopcijas jautājumi
Bāriņtiesas locekle Zane Zālīte 67037707
Bāriņtiesas locekle Iveta Zaķe 67037484
Bāriņtiesas locekle  Ingrīda Meldere 67037722
Bāriņtiesas locekle (ilgstošā prombūtnē) Dace Kārkliņa  
Aizgādnības jautājumi
Bāriņtiesas locekle Sallija Dudzinska 67037719
Bāriņtiesas locekle Skaidrīte Saule 67037486
Bāriņtiesas locekle Iveta Strapcāne  
Bāriņtiesas locekļa palīdze Sandra Mihaiļenko 67037743
Bāriņtiesas locekļa palīdze Anita Jakimova 67037488

 

Ārpusģimenes aprūpes lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Sandra Fedotova 67037745
Nodaļas vadītājas palīdze Agrita Gulbe 67105566
Bāriņtiesas locekle Dace Gurdziela 67105432
Bāriņtiesas locekle Līga Elizabete Balode 67037720
Bāriņtiesas locekle Inta Leite 67105431
Bāriņtiesas locekle Elīna Bērziņa 67037717
Bāriņtiesas locekle Aiva Čama 67105295
Bāriņtiesas locekļa palīdze Ieva Jūra - Vārpa 67037721
Bāriņtiesas locekļa palīdze (ilgstošā prombūtnē) Aiga Mūrniece 67037721

 

 

Aizbildnības lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Jana Gūtmane 67105600
Nodaļas vadītājas palīdze Inga Zūle 67105603
Bāriņtiesas locekle Astra Strazdiņa 67105598
Bāriņtiesas locekle Evita Kazuša 67105602
Bāriņtiesas locekle Līga Matīsiņa 67105636
Bāriņtiesas locekle Līga Bērziņa 67105604
Bāriņtiesas locekle Mārīte Ikauniece 67105659
Bāriņtiesas locekle Iveta Dominika Blagaja 67105612
Bāriņtiesas locekļa palīdze Inese Verze 67105601

 

Centra, Ziemeļu un Vidzemes priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Evija Igaune 67037711
Nodaļas vadītājas palīdze Laura Petrovica 67037748
Nodaļas vadītājas palīdze Dace Zilvere 67026093
Bāriņtiesas locekle Jeļena Treine 67037727
Bāriņtiesas locekle Sandra Lejniece 67037489
Bāriņtiesas locekle Irina Feodorova 67037487
Bāriņtiesas locekle Aija Straupeniece 67037701
Bāriņtiesas locekle Linda Pulture - Titova 67105736
Bāriņtiesas locekle Olga Hristina 67037735
Bāriņtiesas locekle Ilga Slice 67037728

 

 

 

Kurzemes rajona un Zemgales priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Arta Paegle 67037729
Nodaļas vadītājas palīdze Elīna Rupeika 67181163
Nodaļas vadītājas palīdze Sanita Brigmane 67037740
Bāriņtiesas locekle Alla Potjomkina 67037496
Bāriņtiesas locekle Anita Siljāne 67181165
Bāriņtiesas locekle Irina Smirnova 67037736
Bāriņtiesas locekle Sanita Semjonova 67037492
Bāriņtiesas locekle Dace Kupča 67037741
Bāriņtiesas locekle Elena Lodočkina-Buka 67037734
Bāriņtiesas locekle Mārita Jakuša 67037718
Bāriņtiesas loceklis Mareks Lācis 67105879

 

Latgales priekšpilsētas aizgādības lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Renāte Priedkalne 67181645
Nodaļas vadītājas palīdze Aiva Vītiņa 67037747
Bāriņtiesas locekle Inese Plone 67037739
Bāriņtiesas locekle Elīna Lapsa 67037159
Bāriņtiesas locekle Sanita Vārpa 67037494
Bāriņtiesas loceklis Uldis Alpe 67037742
Bāriņtiesas locekle Guna Kalniņa 67037493
Bāriņtiesas locekle (ilgstošā prombūtnē) Vitkorija Petrova 67037732

 

 

Ģimenes domstarpību lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Iveta Lielmane 67037706
Nodaļas vadītājas palīdze Līga Zasa 67037726
Nodaļas vadītājas palīdze Evita Ulpe 67037393
Nodaļas vadītājas palīdze (ilgstošā prombūtnē) Elīna Krācēja 67181166
Bāriņtiesas locekle Evija Klaiše 67037498
Bāriņtiesas locekle Jana Eriksone 67037482
Bāriņtiesas locekle  Irina Debora Girenko 67037495
Bāriņtiesas locekle Diāna Kožemjakova 67037725
Bāriņtiesas locekle Margita Līce 67037752
Bāriņtiesas locekle Karīna Bojāre 67181474
Bāriņtiesas locekle Solveiga Goloskova 67037483
Bāriņtiesas locekļa palīgs Andris Bērziņš 67037483

 

Mantisko lietu nodaļa

Nodaļas vadītāja Ilze Visocka 67037704
Nodaļas vadītājas palīdze Ivita Vilkauša 67037485
Bāriņtiesas locekle Diāna Dābola 67105294
Bāriņtiesas locekle Ilona Pukjāne 67037730
Bāriņtiesas locekle Jeļena Stupaka 67026398
Bāriņtiesas locekle Aiga Birnika 67037737
Bāriņtiesas locekļa palīdze Agnija Bernāne 67105535
Bāriņtiesas locekļa palīdze Diāna Padoma 67037715
Bāriņtiesas locekļa palīdze Dace Denafa 67105298
Bāriņtiesas locekļa palīdze Sanda Alise Esterdāle 67037716

 

 

Juridiskā nodaļa

Nodaļas vadītāja Marija Ļeonova 67037758
Nodaļas vadītājas palīdze
(apliecību speciāliste)
Kristīne Petrova 67037763
Personāla galvenā inspektore Ingrīda Zariņa 67037754
Sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Subbota 67105635

 

Nodrošinājuma nodaļa

Nodaļas vadītāja Laimdota Legzdiņa 67037481
Nodaļas vadītājas palīdze Dace Pokšāne 67037765
Nodaļas vadītājas palīdze Iveta Grišāne 67037425  
Galvenā speciāliste (informācija) Anita Bērziņa 67037746
Galvenā speciāliste (informācija) Ieva Stariņa 67037416

 

Mūsu sadarbības partneri