Personas informēšana par datu apstrādi

Personas informēšana par datu apstrādi adopcijas jautājumos

Vecāka, kurš dod piekrišanu bērna adopcijai, informēšana par datu apstrādi

Personas informēšana par datu apstrādi aizbildnības jautājumos

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas vadītāja (bērna aizbildņa) informēšana par institūcijā ievietotā bērna datu apstrādi

Personas informēšana par datu apstrādi aizgādības jautājumos

Vecāka informēšana par datu apstrādi aizgādības pārtraukšanas/atjaunošanas jautājumos

Potenciālā aizgādņa un aizgādņa informēšana par datu apstrādi aizgādnības jautājumos

Personas informēšana par datu apstrādi aizgādnības jautājumos

Personas informēšana par datu apstrādi audžuģimenes jautājumos

Personas informēšana par datu apstrādi audžuģimenes (ārpus Rīgas) jautājumos

Vecāka informēšana par datu apstrādi atzinuma tiesai sniegšanas jautājumos

Personas informēšana par datu apstrādi bērna mantas pārvaldības jautājumos

Personas informēšana par datu apstrādi viesģimenes jautājumos

Personas informēšana par datu apstrādi apliecības jautājumos

Personas informēšana par datu apstrādi personāla atlases procesā

Personas informēšana par datu apstrādi darba tiesisko attiecību nodibināšanai, uzturēšanai vai izbeigšanai

Personas informēšana par datu apstrādi videonovērošanā Rīgas bāriņtiesā

Tīmekļvietnes lietošanas politika

Personas informēšana par datu apstrādi sociālo tīklu platformu Rīgas bāriņtiesas kontos 

Personas informēšana par datu apstrādi publiskos pasākumos

 

Mūsu sadarbības partneri