Ja bērns no Ukrainas Latvijā ir ieradies bez vecākiem (mammas un tēta), viņam nepieciešams iecelt ārkārtas aizbildni.  Lai bērnam ieceltu ārkārtas aizbildni, pieaugušajam ir jāvēršas pašvaldības bāriņtiesā ar iesniegumu.

Aizbildnis uzņem savā ģimenē bez vecāku gādības palikušu bērnu un nodrošina viņam aprūpi un uzraudzību, bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto bērnam vecākus un pārstāv bērna intereses. Aizbildnis par aizbildnībā esošu bērnu ir atbildīgs līdz bērnam ir iespējams atgriezties savā bioloģiskajā ģimenē vai līdz bērna 18 gadu sasniegšanai.

 

Kā rīkoties dažādās situācijās, ja bērnam jāieceļ ārkārtas aizbildnis:

1. Bērns ieradies Latvijā bez vecākiem vai sev zināma pieaugušā (bērns nav ieradies grupā ar citiem bērnu nama bērniem):

  • Ģimene vai persona, kura ir ieguvusi audžuģimenes, aizbildņa, adoptētāja vai viesģimenes statusu – var vērsties bāriņtiesā ar iesniegumu tikt ieceltai par ārkārtas aizbildni.
  • Pēc kara darbības izbeigšanās bērni tiks atgriezti atpakaļ Ukrainā, kur atbilstoši Ukrainas normatīvajiem aktiem tiks vērtēta katra bērna situācija un atbilstoši tai pieņems lēmumus par bērna turpmāko aprūpi. Līdz ar to šo bērnu adopcija Latvijā ir aizliegta.

2. Bērns ieradies Latvijā pie paziņām, radiem vai draugiem bez saviem vecākiem:

  • Pieaugušajam no ģimenes ir jāvēršas savas pašvaldības bāriņtiesā ar iesniegumu par viņa iecelšanu par bērna ārkārtas aizbildni.
  • Bāriņtiesa vērtēs šo pieaugušo piemērotību, kā arī noskaidros bērna viedokli par ārkārtas aizbildnības nodibināšanu, ja bērns var to formulēt, ņemot vērā viņa vecumu un brieduma pakāpi.

3. Bērns ieradies Latvijā kopā ar citu ukraiņu ģimeni, bet bez saviem vecākiem:

  • Šai ģimenei ir jāvēršas bāriņtiesā ar iesniegumu tikt ieceltai par ārkārtas aizbildni. Bāriņtiesa izskata iespēju iecelt bērnam ārkārtas aizbildni no ģimenes locekļu vidus.
  • Bāriņtiesa veic pārrunas ar potenciālo ārkārtas aizbildni, noskaidrojot visu informāciju par attiecībām ar konkrēto bērnu, motivāciju un spējām kļūt par ārkārtas aizbildni. Bāriņtiesa obligāti noskaidro bērna viedokli. vecumu un brieduma pakāpi.

4. Ja Latvijā ierodas bērnu grupa no Ukrainas bērnu nama:

  • Bērni tiek ievietoti aprūpes iestādēs kopā, saglabājot viņu pēdējo drošības balstu – viņiem zināmus cilvēkus. Bāriņtiesa par bērnu likumisko pārstāvi ieceļ bērnu aprūpes iestādēs vadītāju.

Ja bērni ir izteikuši, ka nevēlas tikt šķirti un ievietoti ģimeniskā vidē, tad bāriņtiesa, ņemot vērā bērnu viedokli, var nevērtēt iespēju bērniem nodibināt ārkārtas aizbildnību.

Bāriņtiesas darbinieks pieņem vienpersonisku lēmumu divu darbdienu laikā par bērna ievietošanu bērnu aprūpes iestādē.

! Svarīgi! Pēc bāriņtiesas lēmuma saņemšanas par ārkārtas aizbildņa statusa piešķiršanu jāvēršas Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem  Pāles ielā 9, Juglā, lai varētu pieteikties un saņemt pabalstus. Vairāk par pabalstu veidiem un apmēru, kā arī citu pamatinformāciju par palīdzību un atbalstu bēgļiem skatieties Labklājības ministrijas sadaļā Par atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Psiholoģisko palīdzību Rīgā iespējams saņemt 5 Ģimeņu atbalsta centros, izvēloties atbilstošu vai dzīvesvietai tuvāko centru un vienojoties par nepieciešamo atbalsta veidu, laiku, apmēru.

Foto: https://unsplash.com/@diana_vy

Informācija par atbalstu Rīgā Ukrainas iedzīvotājiem.

 

Aicinām ikvienu Latvijas iedzīvotāju, kurš vēlas sniegt palīdzību ukraiņiem, reģistrēties www.palidziukrainai.lv!

Ukrainas iedzīvotājiem, kuri ierodas Latvijā, bēgot no Krievijas izraisītā kara Ukrainā, tīmekļvietnē www.palidziukrainai.lv pieejama informācija par ieceļošanu, uzturēšanos, apmešanos un darba iespējām Latvijā.

Vienotais diennakts tālrunis +371 27380380


Запрошуємо кожного мешканця Латвії, хто хоче допомогти українцям, зареєструватися на www.palidziukrainai.lv!

Для мешканців України, що прибувають до Латвії, рятуючись від війни, розв'язаної Росією, на веб-сайті www.palidziukrainai.lv пропонує інформацію про в'їзд, перебування, житло та можливості працевлаштування в Латвії.

Єдиний номер телефону +371 27380380

#SlavaUkraine

Mūsu sadarbības partneri