Rīgas bāriņtiesa notāra funkcijas neveic, jo galvaspilsētā pieejami notāru pakalpojumi. Novadu teritoriālajās vienībās, kurās nav notāra, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61. pantā norādītos uzdevumus.

Mūsu sadarbības partneri