Rīgas bāriņtiesa aizsargā bērnu tiesības un mantiskās intereses. Tā aizsargā cilvēkus ar ierobežotām spējām rīkoties, kuri veselības dēļ paši nevar aizsargāt savas tiesības un mantiskās intereses.

Katrā pašvaldībā parasti ir sava bāriņtiesa. Tā pārrauga bērnu audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimenē. Rīgas bāriņtiesa izskata Rīgā dzīvojošu un deklarētu cilvēku iesniegumus par bērniem atbildīgo personu rīcību. Šādas atbildīgās personas var būt vecāki, aizbildņi, aizgādņi vai audžuvecāki. Pirms lēmumu pieņemšanas bāriņtiesai jāpārbauda saņemtā informācija un jāpārliecinās par bērna labsajūtu, veselību un drošību.

Bāriņtiesa var piesaistīt arī citus atbildīgos dienestus, ja ģimenē redzami riski un nepieciešama palīdzība. Bērnu apdraudējuma gadījumā tā lemj par bērnu šķiršanu no ģimenes un nogādāšanu drošā vietā. Šādos gadījumos bērns var nonākt pie aizbildņa, audžuģimenē vai aprūpes iestādē.

Vēl bāriņtiesa:

  • izšķir domstarpības par bērniem starp vecākiem un arī bērnu un vecāku domstarpības;
  • izvērtē katru cilvēku un ģimeni, kura vēlas adoptēt bērnu, kļūt par viesģimeni, audžuģimeni vai specializēto audžuģimeni;
  • risina mantiskos jautājumus;
  • izsniedz tiesai pieprasīto informāciju.

 

Ja redzi vai nojaut par briesmām vai draudiem kādam bērnam, nekavējoties ziņo bāriņtiesai vai policijai 112!

 

Rīgas bāriņtiesas kontakti:

Tālrunis: 67037746

e-pasts: bt@riga.lv

Adrese: Tērbatas iela 69, Rīga, LV -1001

 

🔴 No 2022.gada 1.marta Rīgas bāriņtiesa daļu pakalpojumu sniedz attālināti.

✔️Klātienē ar iepriekšēju pierakstu (ar vai bez sadarbspējīga Covid-19 sertifikāta apmeklētājam), ievērojot visus noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, notiek:

  • Apmeklētāju pieņemšana pirmdienās no plkst.14.00 līdz 19.00 un ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 12.00, pierakstoties pa tālruni 67037746;
  • Psihologu konsultācijas;
  • Saskarsmes pakalpojuma nodrošināšana tikai ar tiesas spriedumā norādītajām personām;
  • Adopcijas lietu izskatīšana ar procesa dalībnieku klātbūtni;
  • Vienpersonisko lēmumu pārskatīšana ar lietas dalībnieku piedalīšanos;
  • Apliecību Sociālo garantiju nodrošināšanai saņemšana.

Lietas dalībnieku iepazīšanās ar lietas materiāliem pamatā tiek nodrošināta attālināti.

Apdraudējuma gadījumos nodrošinām iespēju ierasties un uzturēties Rīgas bāriņtiesā bērniem un aizgādnībā esošām personām, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus.

🌡️ Lūdzam Rīgas bāriņtiesā ierasties bez akūtiem elpošanas ceļu saslimšanas simptomiem un pareizi lietot  medicīniskās maskas vai respiratorus bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 - FFP3 vai KN95, bet bērniem no 7 līdz 12 gadiem - atļautas arī auduma maskas. Atgādinām, ka nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

Aicinām sazināties ar mums pa tālruni: 67037746. Iesniegumus vai dokumentus sūtīt elektroniski, izvēloties sev atbilstošāko no mūsu mājas lapā norādītajām dokumentu iesniegšanas iespējām, vai arī atstāt tos īpaši šim nolūkam paredzētā korespondences kastē Rīgas bāriņtiesas telpās – pirmajā stāvā Tērbatas ielā 69, Rīgā.