Ārkārtēja situācija

Pirmā rīcība un palīdzība ārkārtējā situācijā, kur meklēt atbalstu krīzē

Skatīt vairāk

Mūsu kontakti

Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001

 • Pr
  08.30 - 19.00
 • Ot
  08.30 - 17.00
 • Tr
  08.30 - 17.00
 • Ct
  08.30 - 17.00
 • Pt
  08.30 - 15.00
 • Se
 • Sv

67 037 746

Skatīt vairāk

Covid-19 ierobežojumi

Apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek, pierakstoties pa tālruni: 67037746

Ar lietas materiāliem iespējams iepazīties klātienē un attālināti. Lietas tiek izskatītas ar un bez lietas dalībnieku klātbūtnes.

🌡️ Lūdzam Rīgas bāriņtiesā ierasties bez akūtiem elpošanas ceļu saslimšanas simptomiem! Atgādinām, ka nedrīkst ierasties personas, kurām jāievēro izolācija Covid-19 izplatības ierobežošanai!

Rīgas bāriņtiesa nodrošina nepilngadīga bērna un personas ar ierobežotu rīcībspēju, kuri vēlas informēt par krīzes situāciju, uzklausīšanu visā Bāriņtiesas darba laikā.  

Aktualitātes

Informācija

23.novembris Latvijā un Eiropā ir diena bērnu aizsardzībai no seksuālās vardarbības. Tā bieži vien paliek noklusēta un apslēpta dažādu iemeslu dēļ, piemēram, vecāki nepazīst savu bērnu pietiekami labi un nespēj novērtēt izmaiņas viņa uzvedībā, tuvinieki netic vai nevēlas ticēt bērnam, kurš cietis no vardarbības, vai arī situācijai, ka bērni var būt seksuāli vardarbīgi viens pret otru.

Jaunumi

Attiecības starp pieaugušiem bērniem un viņu vecākiem mēdz būt dažādas. Novecojot, gados veciem tuviniekiem var rasties tādas vajadzības, kuras viņi nevēlas uzdot risināt bērniem, vai arī bērni nevēlas tādas uzņemties. Vai tuviniekiem vienmēr ir pienākums rūpēties par veca cilvēka interešu pārstāvēšanu, kopšanu un uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs. kā to izdarīt?

Informācija

Kāpēc bērniem svarīgi apmeklēt un mācīties skolā? Lielākajai daļai cilvēku šāds jautājums varētu šķist nesaprotams, jo tāda taču ir lietu kārtība. Tomēr laikā, kad dažādas bērnu uzvedības problēmas traucē ikdienas skolas darbu un ritmu, un kā viens no piedāvātajiem risinājumiem izskanējis likt vecākiem pašiem mācīt savus "grūtās uzvedības" bērnus mājās, atbildes uz šādiem jautājumiem ir ļoti svarīgas. Kāpēc vecākiem jāseko līdzi savu bērnu skolas gaitām, bet sabiedrības interesēs ir, lai ikviens bērns apmeklētu skolu?

Jaunumi

Apmēram puse laulību tiek šķirtas, un cīņa par bērniem mēdz būt nežēlīga. Tiesāšanās notiek atkārtoti un ilgstoši, pāris izmanto visus ieročus vienam pret otru, tostarp arī jautājumus par aizgādnību un saskarsmes tiesību īstenošanu. Lai bērni šādos procesos pēc iespējas mazāk ciestu, Tiesībsargs plāno piedāvāt politikas veidotājiem jaunus risinājumus.

Skatīt vairāk

Atbalsta centri Latvijā

 • Rīga:
 • Rīgas reģiona ģimeņu atbalsta centrs - "Dūja"

  Brīvības gatve 195-28, Rīga, LV-1039

 • Ārpusģimenes aprūpes atbalsts "Plecs"

  Brīvības iela 155, k/3, Rīga, LV-1050

 • Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsta centrs "TILTS"

  Mārupes iela 16, Rīga. LV-1002

 • Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas SOS Ģimeņu atbalsta centrs "AIRI vecākiem"

  Senču iela 4, Rīga, LV-1011

 • Atbalsta centrs "Dzeguzēns"

  Viršu iela 17, Rīga, LV - 1035

Skatīt vairāk

E-paraksta rīki

Mūsu sadarbības partneri