Ārkārtēja situācija

Pirmā rīcība un palīdzība ārkārtējā situācijā, kur meklēt atbalstu krīzē

67 037 746

Skatīt vairāk

Mūsu kontakti

Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001

 • Pr
  08.30 - 19.00
 • Ot
  08.30 - 17.00
 • Tr
  08.30 - 17.00
 • Ct
  08.30 - 17.00
 • Pt
  08.30 - 15.00
 • Se
 • Sv

67 037 746

Skatīt vairāk

Covid-19 ierobežojumi

Apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek, pierakstoties pa tālruni: 67037746. Klātienē notiek arī psihologu konsultācijas, saskarsmes pakalpojuma nodrošināšana ar tiesas spriedumā norādītajām personām, sociālo garantiju nodrošināšanas apliecību izsniegšana.

Ar lietas materiāliem iespējams iepazīties klātienē un attālināti. Lietas tiek izskatītas ar un bez lietas dalībnieku klātbūtnes.

🌡️ Lūdzam Rīgas bāriņtiesā ierasties bez akūtiem elpošanas ceļu saslimšanas simptomiem un pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus –  medicīniskās maskas vai respiratorus bez vārsta ar drošības pakāpi FFP2 - FFP3 vai KN95, bet bērniem no 7 līdz 12 gadiem - atļautas arī auduma maskas. Atgādinām, ka nedrīkst ierasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija, lai ievērotu epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 ierobežošanai!

Rīgas bāriņtiesa nodrošina nepilngadīga bērna un personas ar ierobežotu rīcībspēju, kuri vēlas informēt par krīzes situāciju, uzklausīšanu visā Bāriņtiesas darba laikā.  

Aktualitātes

Informācija

Bērnam ģimenē ir gan tiesības, gan pienākumi, kas no mazotnes ļauj saprast un līdzsvarot palīdzību ģimenei un izklaidi. Likums skaidri pasaka, kādos gadījumos drīkst bērnu atstāt vienu pašu, kā arī - cik gadus sasniegušam bērnam drīkst uzticēt mazāka brāļa vai māsas piesakatīšanu, bet jāņem vērā vēl dažādi aspekti.

Domstarpības

Kad vecāki strīdas, bērns un viņa intereses nereti kļūst neredzamas, jo vecāku uzmanības centrā ir viņu kā pāra nesaskaņas. Lūgt palīdzību un atbalstu ģimenes domstarpību gadījumos nav jākaunas, jo tas var palīdzēt nenonākt līdz tiesai, pēc kuras nolēmuma vecāki tiesu izpildītāju acīs pārvēršas par parādnieku un piedzinēju, vai rīcībai, ko juristi sauc par bērna civiltiesisku nolaupīšanu.

Informācija

Pēc raidījumā "Bez tabu" sižeta par mantojumu bērnam, vēlamies informēt par bāriņtiesas funkcijām un darbībām mantošanas gadījumos, lai sabiedrība gūtu atbilstošu un korektu priekšstatu par mantojuma pieņemšanas vai noraidīšanas kārtību un tālākām darbībām, jo uzskatām, ka sižetā tika iekļauts nepilnīgs mūsu sniegtais skaidrojums situācijas izpratnei.

Skatīt vairāk

Atbalsta centri Latvijā

 • Rīga:
 • Rīgas reģiona ģimeņu atbalsta centrs - "Dūja"

  Brīvības gatve 195-28, Rīga, LV-1039

 • Ārpusģimenes aprūpes atbalsts "Plecs"

  Brīvības iela 155, k/3, Rīga, LV-1050

 • Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsta centrs "TILTS"

  Mārupes iela 16, Rīga. LV-1002

 • Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas SOS Ģimeņu atbalsta centrs "AIRI vecākiem"

  Senču iela 4, Rīga, LV-1011

 • Atbalsta centrs "Dzeguzēns"

  Viršu iela 17, Rīga, LV - 1035

Skatīt vairāk

E-paraksta rīki

Mūsu sadarbības partneri