Ārkārtēja situācija

Pirmā rīcība un palīdzība ārkārtējā situācijā, kur meklēt atbalstu krīzē

67 037 746

Skatīt vairāk

Mūsu kontakti

Tērbatas iela 69, Rīga, LV-1001

 • Pr
  08.30 - 19.00
 • Ot
  08.30 - 17.00
 • Tr
  08.30 - 17.00
 • Ct
  08.30 - 17.00
 • Pt
  08.30 - 15.00
 • Se
 • Sv

67 037 746

Skatīt vairāk

Covid-19 ierobežojumi

Apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek, pierakstoties pa tālruni: 67037746

Ar lietas materiāliem iespējams iepazīties klātienē un attālināti. Lietas tiek izskatītas ar un bez lietas dalībnieku klātbūtnes.

🌡️ Lūdzam Rīgas bāriņtiesā ierasties bez akūtiem elpošanas ceļu saslimšanas simptomiem! Atgādinām, ka nedrīkst ierasties personas, kurām jāievēro izolācija Covid-19 izplatības ierobežošanai!

Rīgas bāriņtiesa nodrošina nepilngadīga bērna un personas ar ierobežotu rīcībspēju, kuri vēlas informēt par krīzes situāciju, uzklausīšanu visā Bāriņtiesas darba laikā.  

Aktualitātes

Informācija

Kāpēc bērniem svarīgi apmeklēt un mācīties skolā? Lielākajai daļai cilvēku šāds jautājums varētu šķist nesaprotams, jo tāda taču ir lietu kārtība. Tomēr laikā, kad dažādas bērnu uzvedības problēmas traucē ikdienas skolas darbu un ritmu, un kā viens no piedāvātajiem risinājumiem izskanējis likt vecākiem pašiem mācīt savus "grūtās uzvedības" bērnus mājās, atbildes uz šādiem jautājumiem ir ļoti svarīgas. Kāpēc vecākiem jāseko līdzi savu bērnu skolas gaitām, bet sabiedrības interesēs ir, lai ikviens bērns apmeklētu skolu?

Jaunumi

Apmēram puse laulību tiek šķirtas, un cīņa par bērniem mēdz būt nežēlīga. Tiesāšanās notiek atkārtoti un ilgstoši, pāris izmanto visus ieročus vienam pret otru, tostarp arī jautājumus par aizgādnību un saskarsmes tiesību īstenošanu. Lai bērni šādos procesos pēc iespējas mazāk ciestu, Tiesībsargs plāno piedāvāt politikas veidotājiem jaunus risinājumus.

Informācija

Katrs bērns ir atšķirīgs, bet ikvienam bērnam ir tiesības pilnvērtīgai attīstībai un izglītības ieguvei atbilstoši savām spējām.

Jaunumi

Vardarbība var būt apslēpta un "neredzama" ģimenē, bet tā atklājas citā vidē - skolā. Arvien biežāk skolotāji runā par skolēnu vardarbību ne tikai vienam pret otru, bet arī pret pedagogiem. Mēģinot cīnīties ar sekām, nevis cēloņiem, atrasts veids, kā pret vardarbību aizstāvēt vairākumu. Izglītības un zinātnes ministrija un skolu vadītāju organizācija uzskata, ka Izglītības likumā jāstiprina pedagogu tiesības, lai mazinātu emocionālās un fiziskās vardarbības problēmas skolās.

Vardarbība

Ja pret personu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība, kas notiek starp bijušajiem vai esošajiem laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām, neatkarīgi no tā, vai aizskārējs dzīvo vai ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar aizskarto personu, tiesa var piemērot pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

Skatīt vairāk

Atbalsta centri Latvijā

 • Rīga:
 • Rīgas reģiona ģimeņu atbalsta centrs - "Dūja"

  Brīvības gatve 195-28, Rīga, LV-1039

 • Ārpusģimenes aprūpes atbalsts "Plecs"

  Brīvības iela 155, k/3, Rīga, LV-1050

 • Kristīgās alianses bāreņiem ģimeņu atbalsta centrs "TILTS"

  Mārupes iela 16, Rīga. LV-1002

 • Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas SOS Ģimeņu atbalsta centrs "AIRI vecākiem"

  Senču iela 4, Rīga, LV-1011

 • Atbalsta centrs "Dzeguzēns"

  Viršu iela 17, Rīga, LV - 1035

Skatīt vairāk

E-paraksta rīki

Mūsu sadarbības partneri