Ja Jums radušās aizdomas par bērna, vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem,

vai par bērnu veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu, aicinām

 sazināties ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesu pa tālruni 67037746 (darba dienās darba laikā),

vai arī jebkurā laikā vērsties Rīgas valstspilsētas pašvaldības policijā, zvanot 110!

Uzticības tālruņi

Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes"  tālrunis
(psiholoģiska palīdzība krīzes situācijās 24 h diennaktī)

116 123

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
Starptautiskais Bērnu un pusaudžu bezmaksas uzticības tālrunis

116 111

Bezmaksas atbalsta tālrunis noziegumos cietušajiem (katru dienu plkst.12.00 - 22.00)

116 006

"Glābiet bērnus" uzticības tālrunis gadījumos, kad cilvēks nav saņēmis nepieciešamo informāciju 

vai atbalstu citās organizācijās, jūtas apmulsis

29131311
Anonīmo alkoholiķu atbalsta grupas anonīmais uzticības tālrunis 27333523
AIDS diennakts uzticības tālrunis 67543777

Rīgas pašvaldības policijas uzticības tālrunis

67037555

Valsts policijas uzticības tālrunis informācijas sniegšanai

67075444

 

112 aplikācija un tīmekļvietne

 

Palīdzības sniegšana

Ātrā palīdzība - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) 113

Glābšanas dienesta tālrunis, pa kuru var izsaukt ugunsdzēsējus un policiju; (Nepieciešamības gadījumā savienos ar NMPD)

112
Valsts robežsardze par valsts robežas šķērsošanu 67075616

BKUS novietnē “Gaiļezers” tiešās pieejamības pediatra konsultācijas (t.sk.ērču izņemšana bērniem) ambulatori katru dienu no 8:00 – 22:00, ieskaitot brīvdienas un svētku dienas

(ja nepieciešama 24h novērošana vai stacionēšana, jādodas uz BKUS novietni “Torņkalns”)

67536405

Nacionālā veselības dienesta ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis, kur lūgt padomus par pēkšņām veselības problēmām

(darba dienās plkst.17.00-8.00, brīvdienās – visu diennakti)

66106001

Saindēšanās un zāļu informācijas centra (medikamentu pārdozēšana, saindēšanās ar ķīmiskām vielām,

indīgiem augiem u.tmldz.) tālrunis

67042473

Latvijas infektoloģijas centra diennakts uzziņu tālrunis 67014595
Open radošais centrs jauniešiem no riska grupas ģimenēm 22028398

 

Uzticības tālrunis 24/7

Rīcības plāns, uz ielas satiekot nepieskatītu bērnu