Rīgas bāriņtiesas darbības pārskati

Rīgas bāriņtiesa katru gadu apkopo informāciju par darbu iepriekšējā gadā. Šādus statistikas datus uzkrāj arī citas Latvijas bāriņtiesas, un tas tiek darīts visiem vienādā formātā atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par oficiālās stastistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību.

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2020.gadā

Apkopojums par Rīgas bāriņtiesas darbu 2019.gadā

 

Ar visu Latvijas bāriņtiesu statistikas datiem iepazīstieties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājas lapā.

Mūsu sadarbības partneri