Vardarbība
Drukāt

"Es turēšu acis vaļā" vienviet informācija par palīdzību noziegumos cietušajiem

Zini savas tiesības un saņem palīdzību, jo noziedzība var skart ikvienu! Arī ar dzimumu saistītas vardarbības gadījumos, piemēram, ģimenē.

Eiropas Komisijas kampaņā "Es turēšu acis vaļā" vienviet nodrošināta informācija latviski noziegumos cietušajiem, viņu ģimenēm un draugiem par pieejamo palīdzību: konsultācijām un atbalsta pakalpojumiem, patversmēm (tostarp bērnu un ģimenes mājām), palīdzības dienestiem, emocionālo un psiholoģisko atbalstu, medicīniskajām konsultācijām, atbalstu un konsultācijām traumas gadījumā, kā arī citiem pakalpojumiem.

Kampaņas “Turi acis vaļā” mērķis ir radīt vidi, kurā noziegumos cietušie jūtas drošībā, saprasti un atbalstīti. Šīs Eiropas Komisijas veidotās kampaņas mērķis ir nodrošināt, ka cietušie izprot savas tiesības, jūtas tiesīgi tās izmantot un meklēt taisnīgumu. Kampaņas mērķis ir arī garantēt, ka pret cietušajiem izturas godīgi un cieņpilni, ka viņu teiktais tiek uzklausīts un viņi zina, kur var meklēt atbalstu.

#AcisVaļā #EyesOpen

Mūsu sadarbības partneri