Informācija

Informācija
Pieaug bērnu un pusaudžu skaits krīzes centros

Arvien biežāk Rīgas bāriņtiesa saņem iesniegumus no vecākiem, kuri atzīst savu bezspēcību bērnu audzināšanā, jo īpaši situācijās, kad bērns vai pusaudzis klaiņo vai lieto apreibinošas vielas. Savukārt bērni šādos gadījumos nereti negrib atgriezties ģimenē, un bāriņtiesai jālemj par bērna tālāko dzīvi.

Informācija
Rīgas bāriņtiesa pērn risinājusi vairāk kā 100 ārvalstu pieprasījumu bērnu tiesību nodrošināšanai

Pagājušajā gadā Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa iesaistījusies vairāk kā 100 pieprasījumu par ārvalstīs esošu Latvijas valstspiederīgo bērnu vai citu valstu bērnu Latvijā tiesību risināšanā, kā arī pieņēmusi lēmumus 88 lietās par ārkārtas aizbildņu iecelšanu Ukrainas bēgļu bērniem. Rīgas bāriņtiesa nodrošināja bērnu atgriešanu no ārvalstīm un arī bērnu atvešanu no citām valstīm pie viņu radiniekiem Latvijā.

Mūsu sadarbības partneri