Domstarpības

Domstarpības
Kas ir uzvara ģimenes domstarpībās?

Uz šādu jautājumu atbildi 7.martā Rīgas bāriņtiesas ekspertes piedāvās bērnu mentālās veselības nedēļā "Runā ar mani".

Domstarpības
Rīgas bāriņtiesa nodrošina jaunu pakalpojumu ģimenes domstarpību risināšanai

Lai atbalstītu ģimenes domstarpību risināšanā par bērna aizgādības jautājumiem, Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesa ieviesusi jaunu pakalpojumu. Tā mērķis ir atbalstīt vecākus, lai viņi varētu panākt vienošanos par bērna aizgādību bērna labākajās interesēs un bērniem nebūtu jāpieredz vecāku savstarpējie konflikti un manipulācijas šķiršanās gadījumos, kā arī bērni varētu ar abiem vecākiem saglabāt labas attiecības.

Domstarpības
Šķirtie vecāki vai vecāku tuvinieki nedrīkst negatīvi ietekmēt bērna attiecības ar otru vecāku

Situācijās, kad vecāki nespēj vienoties par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, to var noteikt tiesā, kas, pieņemot lēmumu, izprasa bāriņtiesas atzinumu. Kaut arī savstarpējo attiecību risināšanā nereti ir plašs emociju spektrs, ar kuru vecākiem jātiek galā, šādā gadījumā jāapzinās, ka ir jāpilda ar tiesas nolēmumu noteiktā kārtība, kādā vecāks īsteno saskarsmi ar bērnu. Tomēr savā darbā Rīgas bāriņtiesas speciālisti novēro situācijas, kad tiek mēģināts negatīvi ietekmēt bērna attiecības ar kādu no vecākiem.

Domstarpības
Bērna atgriešana pastāvīgās dzīvesvietas valstī jānodrošina bērna labākajās interesēs

Kad vecāki strīdas, bērns un viņa intereses nereti kļūst neredzamas, jo vecāku uzmanības centrā ir viņu kā pāra nesaskaņas. Lūgt palīdzību un atbalstu ģimenes domstarpību gadījumos nav jākaunas, jo tas var palīdzēt nenonākt līdz tiesai, pēc kuras nolēmuma vecāki tiesu izpildītāju acīs pārvēršas par parādnieku un piedzinēju, vai rīcībai, ko juristi sauc par bērna civiltiesisku nolaupīšanu.

Domstarpības
Mediācija ģimenes strīdos - atbalsts domstarpību gadījumos par bērnu interesēm

Šogad tiek turpināta programma "Mediācija ģimenes strīdos", kurā sniedz atbalstu ģimenēm strīdu un domstarpību gadījumos par bērnu interesēm, piemēram, saskarsmes jautājumos, bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanā, uzturlīdzekļu apmēra un/vai maksāšanas kārtības noteikšanā u.c.

Mūsu sadarbības partneri