Domstarpības
Drukāt

Bērnu tiesību aizsardzības profesionāļi diskutē par risinājumiem bērnu labklājības nodrošināšanai vecāku domstarpībās

26.martā, Bāriņtiesu darbinieku dienā, pulcējot dažādus bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā iesaistītos profesionāļus, noslēgusies Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesas rīkotā konference “Bērns vecāku domstarpību krustugunīs. Rīgas pieredze”.

Konferencē tika atspoguļots bērna ceļš Rīgas pašvaldības iestādēs gadījumos, kad bērnam nepieciešama viņa tiesību aizstāvība brīdī, kad vecāki pēc šķiršanās uzsākuši emocionālu un juridisku cīņu par sava bērna it kā labākajām vajadzībām. Rīgas valstspilsētas pašvaldības bāriņtiesas priekšsēdētājs Aivars Krasnogolovs uzsvēra dažādu iestāžu un institūciju savstarpējās sadarbības un izpratnes nozīmību, kā arī iepazīstināja ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas mērķi izstrādāt vienotu bērnu tiesību aizsardzības programmu pašvaldībā.  A. Krasnogolovs norādīja uz pēdējā laikā nereti izveidojušos savdabīgo situāciju:

Svarīgi runāt arī par tiesiskuma izpratni sabiedrībā, kad vecāki paši nespēj atrisināt strīdu un pieņem lēmumu par tā izšķiršanu tiesā, tomēr tajā pašā laikā tiesām un citām pašvaldību vai valsts institūcijām un to lēmumiem neuzticas vai nepilda nolemto."

Konferences otrajā daļā diskusijas “Kur pazuda bērns?” dalībnieki īpaši izcēla vecāku emocionālo prasmju nozīmi domstarpību risināšanā, lai saredzētu savu bērnu intereses un mācētu atbilstoši izprast bērna uzvedību, jo tā ir kā stāsts, kas notiek viņa prātā un sirdī. Diskusijas laikā speciālisti meklēja veidus, kā vēl varētu motivēt vecākus vairāk attīstīt savas komunikācijas un konfliktu risināšanas prasmes un sarunāties, lai vienotos par bērna turpmāko audzināšanu un bērns nekļūtu par manipulācijas objektu starp vecākiem. Konferences dalībnieki bija vienisprātis, ka katram konfliktējošam vecākam regulāri sev jāuzdod jautājums: “Vai un kā mana rīcība ietekmēs manu bērnu?”

Profesionāļi piedāvāja vairākus risinājumus, kā uzlabot bērnu labklājību vecāku šķiršanās un domstarpību gadījumos, lai no bērniem noņemtu neatbilstošo atbildības un spriedzes slogu un tiesvedība būtu pats pēdējais risinājums. Kā vienu no iespējamiem rīcības modeļiem diskusijas dalībnieki ieteica katram speciālistam, kurš pieņem kādu lēmumu par bērna dzīvi, skaidrot lēmumu ne tikai vecākiem, bet arī bērniem daudz lielākā mērā un labākā kvalitātē, nekā tas tiek darīts šobrīd. Savukārt gadiem ilgstošus konfliktus un tiesvedību starp vecākiem uzlūkot kā reālu vardarbību, un nesaudzīgāk vērsties pret vecākiem, piemēram, pat šķirot bērnus no ģimenes.

Konferences auditoriju uzrunāja Rīgas pašvaldības iestāžu vadītāji: Rīgas bāriņtiesas priekšsēdētājs un arī Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītāja vietnieks Aivars Krasnogolovs, Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta departamenta vadītāja Inese Štekele, Sociālā dienesta vadītāja Guna Eglīte un Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs, kā arī plašs ekspertu loks: “Fonds mammām un tētiem” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa, biedrības ģimenes atbalstam “Tēvi” valdes loceklis Lauris Bokišs, zvērināta advokāte un Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja Faila Abbasova, sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciāliste un SOS Bērnu ciemati speciāliste Kaija Gulbe, sertificēta mediatore un sistēmiskās ģimenes psihoterapijas speciāliste, kā arī supervizore Lelde Kāpiņa, tiesu psiholoģijas eksperte Inga Lubāne un bērnu un pieaugušo psihiatrs, ģimenes sistēmiskās psihoterapijas speciālists Gunārs Trimda.

Rīgas pašvaldības mājaslapā pieejams konferences ieraksts.

 

 

Mūsu sadarbības partneri