Informācija
Drukāt

ANO bērnu tiesību konvencija bērniem draudzīgā valodā

Izstrādāts viegli uztveram skaidrojošs materiāls bērniem par Apvienoto Nāciju Organizācijas konvencijā iekļautajām bērnu tiesībām un to izmantošanu.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk ANO) Bērnu tiesību konvencija ir dokuments, kurā bērnu intereses pasludinātas par prioritārām, izskatot jebkuru ar bērnu saistīto jautājumu. Bērnu tiesību konvencija pieņemta 1989.gadā ANO Ģenerālajā asamblejā, lai atzītu bērnu par patstāvīgu tiesību subjektu, iegūstot arī starptautisko tiesību spēku. 

Bērnu labklājības tīkls apkopojis informāciju par ANO Bērnu tiesību konvencijā definētajām bērnu tiesībām un to, kā tās atbilstoši izmantot.

Mūsu sadarbības partneri