Informācija
Drukāt

Kādos gadījumos vecākie bērni ģimenē drīkst pieskatīt mazākos

Bērnam ģimenē ir gan tiesības, gan pienākumi, kas no mazotnes ļauj saprast un līdzsvarot palīdzību ģimenei un izklaidi.

Līdz pilngadības sasniegšanai bērns ir vecāku aizgādībā, un tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu, un pārstāvēt bērnu viņa personiskajās un mantiskajās attiecībās.

Likums skaidri pasaka, ka bērnu līdz 7 gadiem nedrīkst atstāt bez pieskatīšanas, bet mazākus brāļus vai māsas var atstāt vismaz 13 gadus sasnieguša bērna uzraudzībā. Tomēr jāņem vērā, ka šo nevar uzspiest kā pienākumu, tāpat jāizvērtē, vai arī 13-gadīgais vai vecāks bērns ir emocionāli gatavs un atbildīgs laiku pa laikam uzņemties pieskatīšanu, vai bērniem būs zināšanas un prasmes drošības jautājumos. Speciālisti uzsver, ka ģimenē savstarpēji jāvienojas, no kāda vecuma un kādos mājas darbos iesaistīt bērnu, kas nevar būt darbs, bet gan palīdzība ģimenei. Šie nosacījumi ir būtiski gan no juridiskā aspekta, gan arī brāļu un māsu labām savstarpējām attiecībām nākotnē.

Runāt par bērnu tiesību un pienākumu sabalansēšanu rosinājusi kāda vēstule, kurā raksturota kāda puikas ikdiena kaimiņu vērojumā, zēna pienākums ir rūpes par ģimenes mazāko bērnu, par to plašāk klausieties sabiedriskā radio raidījumā "Ģimenes studija".

 

Foto: https://unsplash.com/@little_klein 

Mūsu sadarbības partneri