Jaunumi
Drukāt

Kļūsti par sevišķo aizbildni, par pienākumu pildīšanu saņemot samaksu

Parastos apstākļos bērnu un bērna intereses pārstāv viņa likumiskie pārstāvji – vecāki. Tomēr mēdz būt tādi gadījumi, kad bērna labākās intereses administratīvajā tiesā var pārstāvēt kāds cits, un tas būs sevišķais aizbildnis. Šādas situācijas var rasties gadījumos, kad vecāki risina aizgādības jautājumus.

Sevišķais aizbildnis noteiktā administratīvā lietā pārstāv un aizsargā bērna labākās intereses un tiesības administratīvā tiesvedībā, un par šī pienākuma pildīšanu saņem atlīdzību. Sevišķā aizbildņa pienākumos būs:

- uzklausīt bērnu;

- noskaidrot bērna viedokli;

- pārstāvēt bērna intereses administratīvajā tiesā un piedalīties tiesvedības procesā.

Lai kļūtu par sevišķo aizbildni, jāatbilst šādām pamatprasībām:

1. augstākā izglītība pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē un kurai ir ne mazāk kā triju gadu darba stāžs attiecīgajā iegūtās izglītības tematiskajā vai bērnu tiesību aizsardzības jomā;

2. speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā (kas apgūtas ne agrāk kā pirms pieciem gadiem) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā;

3. spēja pildīt sevišķā aizbildņa pienākumus.

Sevišķo aizbildņu sarakstu veido bāriņtiesa, bet to no šī saraksta izvēlas un ieceļ tiesa.

Sevišķajam aizbildnim, kurš pēc tiesas uzaicinājuma būs pildījis sevišķā aizbildņa pienākumus, būs tiesības saņemt atlīdzību par tiesas uzdevumā paveikto darbu vienā tiesas instancē 300 eiro apmērā, un to maksās Tiesu administrācija.

Iegūstiet plašāku informāciju par sevišķā aizbildņa statusu un piesakieties!

 

 

Mūsu sadarbības partneri