Jaunumi
Drukāt

Rīgas bāriņtiesas psiholoģe Evija Strika saņēmusi Atzinības rakstu

Priecājamies līdzi un lepojamies ar mūsu kolēģi Eviju Striku, kura saņēmusi Veselības ministrijas Atzinības rakstu par godprātīgu darbu tiesu psiholoģiskās ekspertīzes zinātnes attīstībā.

Par savu darbu Evija Strika stāsta ar aizrautību un pārliecību: "Darbs bāriņtiesā un tiesu ekspertīzēs savā būtībā ir ļoti līdzīgi, jo abos gadījumos klienti ir jāizzina saistībā ar kādu juridisku situāciju. Tie var būt pieaugušie, tie var būt bērni, bieži abos darbos ir jāizzina klienti saistībā ar vardarbības gadījumiem. Un noteikti var teikt, ka šie darbi viens otru papildina un palīdz man būt kompetentākai abās darba vietās. 

Kā vienu no saviem sasniegumiem vērtēju to, ka esmu līdz šim darījusi visu un turpināšu darīt, lai tiesu eksperta skatījums uz izmeklējamo situāciju un ekspertējamo personu un līdz ar to arī tiesu ekspertīzes atzinums būtu pamatots objektīvā informācijā, objektīvos datos, objektīvos testu rezultātos, empīriski pierādītos pētījumos, nevis balstīts uz  tiesu eksperta vai psihologa personiskajā pārliecībās vai sabiedrības uzspiestā viedoklī, īpaši, ja ir runa par vardarbības gadījumu izpēti."


Evija Strika strādā par psiholoģi Rīgas bāriņtiesā jau 12 gadus un ir augstas raudzes profesionāle, veicinājusi dažādu psiholoģisko metožu ieviešanu praksē Latvijā. Kolēģi viņu raksturo kā atbildīgu, ar stingru viedokli un ideju ģeneratori.

5.maijā svinīgā pasākumā Veselības ministrija pasniedza 33  Atzinības rakstus, 71 Pateicības rakstu, kā arī 8 Veselības ministrijas Pateicības vēstules veselības nozares darbiniekiem, paužot atzinību par mūža ieguldījumu, pašaizliedzību, profesionalitāti un izcilu darbu veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā. 

Foto: Veselības ministrija. Veselības ministrs Daiels Pavļuts pasniedzis Atzinības rakstu Evijai Strikai.

Mūsu sadarbības partneri