Jaunumi
Drukāt

Rīgas pašvaldība ar pabalstiem atbalsta galvaspilsētā dzīvojošas vai deklarētas audžuģimenes

Pašvaldības noteikto pabalstu par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir papildu noteiktajai atlīdzībai par audžuģimenes pienākumu pildīšanu.

Nākamgad naudas izteiksmē mainīsies apmērs pabalstam bērna uzturam, kas ir 75 % no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēra mēnesī, tātad tiks aprēķināts no 700 eiro (patlaban no 620 eiro). 

Tā ir pašvaldības brīvprātīga iniciatīva ar mērķi veicināt audžuģimeņu kustības attīstību Rīgā, sniedzot materiālu atbalstu tieši galvaspilsētā  dzīvojošām un šeit dzīvesvietu deklarējušām audžuģimenēm. Pabalsti tiek piešķirti, neizvērtējot bērna un audžuģimenes materiālo situāciju.

Iepazīstieties ar Rīgā pieejamiem pabalstiem audžuģimenēm un pieteikšanās kārtību.

 

Foto:freepik.com/gpointstudio 

Mūsu sadarbības partneri