Aktualitātes

Domstarpības
Šķirtie vecāki vai vecāku tuvinieki nedrīkst negatīvi ietekmēt bērna attiecības ar otru vecāku

Situācijās, kad vecāki nespēj vienoties par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, to var noteikt tiesā, kas, pieņemot lēmumu, izprasa bāriņtiesas atzinumu. Kaut arī savstarpējo attiecību risināšanā nereti ir plašs emociju spektrs, ar kuru vecākiem jātiek galā, šādā gadījumā jāapzinās, ka ir jāpilda ar tiesas nolēmumu noteiktā kārtība, kādā vecāks īsteno saskarsmi ar bērnu. Tomēr savā darbā Rīgas bāriņtiesas speciālisti novēro situācijas, kad tiek mēģināts negatīvi ietekmēt bērna attiecības ar kādu no vecākiem.

Informācija
23.novembris - diena bērnu aizsardzībai no seksuālās vardarbības

23.novembris Latvijā un Eiropā ir diena bērnu aizsardzībai no seksuālās vardarbības. Tā bieži vien paliek noklusēta un apslēpta dažādu iemeslu dēļ, piemēram, vecāki nepazīst savu bērnu pietiekami labi un nespēj novērtēt izmaiņas viņa uzvedībā, tuvinieki netic vai nevēlas ticēt bērnam, kurš cietis no vardarbības, vai arī situācijai, ka bērni var būt seksuāli vardarbīgi viens pret otru.

Jaunumi
Kas ir pagaidu aizgādnība un kādos gadījumos tāda nepieciešama

Attiecības starp pieaugušiem bērniem un viņu vecākiem mēdz būt dažādas. Novecojot, gados veciem tuviniekiem var rasties tādas vajadzības, kuras viņi nevēlas uzdot risināt bērniem, vai arī bērni nevēlas tādas uzņemties. Vai tuviniekiem vienmēr ir pienākums rūpēties par veca cilvēka interešu pārstāvēšanu, kopšanu un uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs. kā to izdarīt?

Informācija
Kāpēc bērniem svarīgi apmeklēt un mācīties skolā

Kāpēc bērniem svarīgi apmeklēt un mācīties skolā? Lielākajai daļai cilvēku šāds jautājums varētu šķist nesaprotams, jo tāda taču ir lietu kārtība. Tomēr laikā, kad dažādas bērnu uzvedības problēmas traucē ikdienas skolas darbu un ritmu, un kā viens no piedāvātajiem risinājumiem izskanējis likt vecākiem pašiem mācīt savus "grūtās uzvedības" bērnus mājās, atbildes uz šādiem jautājumiem ir ļoti svarīgas. Kāpēc vecākiem jāseko līdzi savu bērnu skolas gaitām, bet sabiedrības interesēs ir, lai ikviens bērns apmeklētu skolu?

Jaunumi
Tiesībsargs piedāvās ieteikumus likumu izmaiņām saskarsmei ar bērnu vecāku šķiršanās gadījumos

Apmēram puse laulību tiek šķirtas, un cīņa par bērniem mēdz būt nežēlīga. Tiesāšanās notiek atkārtoti un ilgstoši, pāris izmanto visus ieročus vienam pret otru, tostarp arī jautājumus par aizgādnību un saskarsmes tiesību īstenošanu. Lai bērni šādos procesos pēc iespējas mazāk ciestu, Tiesībsargs plāno piedāvāt politikas veidotājiem jaunus risinājumus.

Jaunumi
Septembrī plašāk diskutēs par ieceri direktoriem ļaut lemt par agresīvu skolēnu izglītošanu ģimenē

Vardarbība var būt apslēpta un "neredzama" ģimenē, bet tā atklājas citā vidē - skolā. Arvien biežāk skolotāji runā par skolēnu vardarbību ne tikai vienam pret otru, bet arī pret pedagogiem. Mēģinot cīnīties ar sekām, nevis cēloņiem, atrasts veids, kā pret vardarbību aizstāvēt vairākumu. Izglītības un zinātnes ministrija un skolu vadītāju organizācija uzskata, ka Izglītības likumā jāstiprina pedagogu tiesības, lai mazinātu emocionālās un fiziskās vardarbības problēmas skolās.

Vardarbība
Kā aizsargāt sevi un bērnus pret vardarbību

Ja pret personu ir vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība, kas notiek starp bijušajiem vai esošajiem laulātajiem vai citām savstarpēji saistītām personām, neatkarīgi no tā, vai aizskārējs dzīvo vai ir dzīvojis vienā mājsaimniecībā ar aizskarto personu, tiesa var piemērot pagaidu aizsardzību pret vardarbību.

Mūsu sadarbības partneri