Aktualitātes

Domstarpības
Šķirtie vecāki vai vecāku tuvinieki nedrīkst negatīvi ietekmēt bērna attiecības ar otru vecāku

Situācijās, kad vecāki nespēj vienoties par saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, to var noteikt tiesā, kas, pieņemot lēmumu, izprasa bāriņtiesas atzinumu. Kaut arī savstarpējo attiecību risināšanā nereti ir plašs emociju spektrs, ar kuru vecākiem jātiek galā, šādā gadījumā jāapzinās, ka ir jāpilda ar tiesas nolēmumu noteiktā kārtība, kādā vecāks īsteno saskarsmi ar bērnu. Tomēr savā darbā Rīgas bāriņtiesas speciālisti novēro situācijas, kad tiek mēģināts negatīvi ietekmēt bērna attiecības ar kādu no vecākiem.

Informācija
23.novembris - diena bērnu aizsardzībai no seksuālās vardarbības

23.novembris Latvijā un Eiropā ir diena bērnu aizsardzībai no seksuālās vardarbības. Tā bieži vien paliek noklusēta un apslēpta dažādu iemeslu dēļ, piemēram, vecāki nepazīst savu bērnu pietiekami labi un nespēj novērtēt izmaiņas viņa uzvedībā, tuvinieki netic vai nevēlas ticēt bērnam, kurš cietis no vardarbības, vai arī situācijai, ka bērni var būt seksuāli vardarbīgi viens pret otru.

Jaunumi
Kas ir pagaidu aizgādnība un kādos gadījumos tāda nepieciešama

Attiecības starp pieaugušiem bērniem un viņu vecākiem mēdz būt dažādas. Novecojot, gados veciem tuviniekiem var rasties tādas vajadzības, kuras viņi nevēlas uzdot risināt bērniem, vai arī bērni nevēlas tādas uzņemties. Vai tuviniekiem vienmēr ir pienākums rūpēties par veca cilvēka interešu pārstāvēšanu, kopšanu un uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs. kā to izdarīt?

Informācija
Kāpēc bērniem svarīgi apmeklēt un mācīties skolā

Kāpēc bērniem svarīgi apmeklēt un mācīties skolā? Lielākajai daļai cilvēku šāds jautājums varētu šķist nesaprotams, jo tāda taču ir lietu kārtība. Tomēr laikā, kad dažādas bērnu uzvedības problēmas traucē ikdienas skolas darbu un ritmu, un kā viens no piedāvātajiem risinājumiem izskanējis likt vecākiem pašiem mācīt savus "grūtās uzvedības" bērnus mājās, atbildes uz šādiem jautājumiem ir ļoti svarīgas. Kāpēc vecākiem jāseko līdzi savu bērnu skolas gaitām, bet sabiedrības interesēs ir, lai ikviens bērns apmeklētu skolu?

Mūsu sadarbības partneri