Aktualitātes

Informācija
"Uzdāvini mirkli!" svētkos un ikdienā

Lai Ukrainas bēgļiem sniegtu nelielu, iepriecinošu uzmundrinājumu Lieldienās, Rīgas bāriņtiesas darbinieki iesaistījās Rīgas pašvaldības darbinieku organizētajā akcijā "Uzdāvini mirkli!".

Vardarbība
Vardarbībai ir dažādas sejas, bet visas neglītas

Skaidrojošā un izglītojošā lekcijā par vardarbības dažādajām sejām uzzināsiet, kā atšķirt emocionālo vardarbību no sadzīviskiem konfliktiem? Kur vērsties pēc palīdzības? Ko darīt, ja tuvinieks cieš no vardarbības?

Jaunumi
Rīgas bāriņtiesa 2021.gadu bērnu tiesību aizsardzības jomā galvaspilsētā vērtē kā stabilu, bet sarežģītu

Situācija Latvijas galvaspilsētā bērnu tiesību un aizsardzības jomā pagājušajā gadā kopumā vērtējama kā stabila, bet sarežģīta un ar negatīvām tendencēm atsevišķos sektoros. Tā liecina Rīgas bāriņtiesas apkopotie dati par paveikto 2021.gadā bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzībā. Rīgas bāriņtiesa sniedz ieskatu par tendencēm ārpusģimenes aprūpē un  aizgādības jautājumos, īpaši pievēršot uzmanību pusaudžu problēmām.

Informācija
Martā notiks bērnu mentālās veselības nedēļa "Runā ar mani"

No 7. līdz 13.martam tiešsaistē norisināsies Bērnu mentālās veselības nedēļa, lai izglītotu vecākus un atbalsta personas par bērnu mentālo veselību, kā arī informētu par palīdzības un atbalsta resursiem Latvijā. Sarunas, lekcijas un diskusijas vadīs speciālisti no Pusaudžu resursu centra, Papardes zieda, centra "Marta" un " Centrs Dardedze", kā arī citi psihologi, psihoterapeiti un pedagogi.

Domstarpības
Mediācija ģimenes strīdos - atbalsts domstarpību gadījumos par bērnu interesēm

Šogad tiek turpināta programma "Mediācija ģimenes strīdos", kurā sniedz atbalstu ģimenēm strīdu un domstarpību gadījumos par bērnu interesēm, piemēram, saskarsmes jautājumos, bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanā, uzturlīdzekļu apmēra un/vai maksāšanas kārtības noteikšanā u.c.

Audžuģimenes
Aicinām audžuģimenes izteikt viedokli un piedalīties aptaujā

Acinām audžuģimenes veltīt nedaudz sava laika un dalītes pieredzē aptaujā. Aizpildot anketu, jūs palīdzēsiet mums labāk izprast šobrīd aktuālās vai problemātiskās situācijas audžuģimenēs un uzlabot ārpusģimenes aprūpes atbalsta politiku Rīgā.

Mūsu sadarbības partneri